Afdrukken

Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.

Ook wij Samen Op Pad willen proberen onze informatie via deze kanalen aan onze achterban kenbaar te maken. We hebben besloten om deze hoofd categorie daar voor aan te maken en de contacten met onze wandelvrienden te optimaliseren.

Onder deze category valt en gaat vallen:

Ons Gastenboek
Onze Nieuwsbrief
Onze wandelverslagen
Onze Foto Albums
Een Forum (binnenkort)
Facebook (binnenkort)
Twitter (binnenkort)

Er zullen ongetwijfel nog meer van dit soort zaken via deze category worden aangeboden.

 

Indien u op deze pagina bent terecht gekomen door op de Wandelverslagen en of Foto's te klikken klik dan op het submenu door naar de gewenste. Binnenkort zullen de knoppen gaan verdwijnen