Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Informatie AF

 

Vooraf

 

Dit is het meerjarig beleidsplan van het jaar 2015 van de Stichting Asia Care Foundation, kortweg: Asia Care Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling (http://www.belastingdienst.nl/anbi) en zal op gezette tijden worden geactualiseerd.

 

Namens het bestuur van Asia Care,

 

 

 

 

J. Strijker, voorzitter                                      M.R. den Hartog,secretaris   

  -  -2015                                                          -  -2015                                

 

1. Doel en profiel van de stichting

 

In de oprichtingsakte van 20 augustus 2010 is ten aanzien van de doelstelling van de stichting het volgende opgenomen:

 

  1. Vanuit een christelijke levensovertuiging hulp verlenen, op alle mogelijke manieren, aan individuele personen en groepen van personen in Azië.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de inzet van personen, geld of andere middelen.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk. De personen die worden ingezet krijgen daarvoor geen financiële vergoeding.

 

Stichting Asia Care Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Meer informatie over het ANBI-regelement is te vinden op www.belastingdienst.nl/anbi. Giften via Asia Care bereiken hun doel. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. Deze kunnen door belangstellenden worden opgevraagd middels een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zijn beschikbaar via de website www.asiacarefoundation.org.

 

2. Het actuele beleid

 

Inzet van personen

Op 27 augustus 2010 is Bob van Rijn geëmigreerd naar Thailand om daar hulp te verlenen. Hij richt zich daar vooral op de vluchtelingen langs de grens met Myanmar. Het gaat onder andere om de stam `Karen’ en hun bijbelschool in het dorp Pala – U, vlak bij Padeng.

 

Hulp

De hulp bestaat uit vaste projecten en incidentele acties. Zo zijn er het voedselproject en het luierproject in Pala – U waardoor een min of meer vaste groep mensen maandelijks voedsel en/of luiers ontvangt. Bij incidentele acties kan worden gedacht aan het uitdelen van kleding, de inkoop van medicijnen voor medische posten en het brengen van dekens, bijbels en schoolspullen in andere geïsoleerde Karen-dorpen. Hiertoe worden er relaties onderhouden met Hua Hin Hospital, de bijbelschool in Pala - U, de Recue Phet Kasem foundation en andere organisaties.

 

Vorig jaar richtte het beleid zich extra op het geleidelijk zelfstandig maken van een gezin dat al voedselhulp en luiers ontving. In een pilot werd één gezin geholpen met het starten van een eigen geitenboerderij. Er zijn geiten en materialen voor de verzorging van de geiten gekocht. Er wordt mee gefokt met als doel de jonge geitjes te verkopen. Ook dit jaar zal daarvoor nog materiaal gekocht worden. In het begin van het jaar 2016 bekijken we of het gezin van de opbrengsten kan leven en daardoor onafhankelijk kan worden van voedselhulp. Indien het succesvol is, dan gaat de stichting daarna op zoek naar mogelijkheden om ook andere gezinnen onafhankelijk van het voedselproject te maken.

 

3. Werving van fondsen

 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige manier. De contacten met donateurs en organisaties worden actief onderhouden, zowel door Bob van Rijn als door de bestuursleden van de stichting. De stichting ontvangt donaties van vaste donateurs, maar ook incidenteel van organisaties, kerkgenootschappen en overige initiatieven.

 

4. Beheer van fondsen

 

De fondsen van Asia Care Foundation worden beheerd door Stichting Asia Care Foundation. De stichting beheert rekeningnummer NL49INGB0005641822 op naam van Stichting Asia Care Foundation te Den Bosch.

 

5. Besteding van fondsen

 

Er wordt getracht binnengekomen geld doelgericht te besteden aan projecten die bijdragen aan de doelstelling zoals beschreven in hoofdstuk 1. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten.

 

De stichting keert geen beloning of salaris uit aan bestuursleden noch aan de personen die namens de stichting werkzaam zijn in Azië.

 

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens

 

Stichting Asia Care Foundation is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50667629 als Stichting Asia Care Foundation, Kogelbloemstraat 40, 5212 XL ’s-Hertogenbosch. Het fiscaal nummer van de stichting is 8228.62.918.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

  • J. Strijker (voorzitter)

  • M.R. den Hartog (secretaris)

  • J.E.M. van Schaik (penningmeester)

     


Contacten met de stichting lopen via de secretaris.

 

M.R. den Hartog

Kogelbloemstraat 40

5212 XL ’s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.asiacarefoundation.org


Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.