Afdrukken

 

Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad 2-jan-18
Donatie realisering vanaf 2008 het jaar 2007 niet meegerekend omdat dit jaar buiten het SOP valt  
  Voor donatie Donatie Resultaat
  Bruto inkomsten Baten voorstel voldaan % Bruto Baten % netto
baten 2008 €                   2.476 €           1.269 €               1.140 €               1.140 46% €       129 90%
baten 2009 €                   2.160 €           1.292 €               1.036 €               1.036 48% €       256 80%
baten 2010 €                   2.770 €           1.704 €               2.000 €               2.000 72% €     -296 117%
baten 2011 €                   5.098 €           4.673 €               4.670 €               4.670 92% €             3 100%
baten 2012 €                   4.847 €           4.235 €               4.000 €               4.000 83% €       235 94%
baten 2013 €                   5.209 €           4.767 €               3.360 €               3.360 64% €   1.407 70%
baten 2014 €                   4.270 €           3.217 €               3.000 €               3.000 70% €       217 93%
baten 2015 €                   5.280 €           4.000 €               4.500 €               4.500 85% €     -500 112%
baten 2016 €                   5.984 €           4.601 €               4.500 €               4.500 75% €       101 98%
baten 2017 €                   6.992 €           4.904 €               5.200 €                       - 74% €     -296 106%
baten 2018* €                           - €             -252 €                       - €                       -   €     -252  
baten 2019* €                           - €               -13 €                       - €                       -   €         -13  
Totalen €               45.085 €       34.409 €             33.406 €           28.206 74% €   1.003 97%
Samen Op Pad heeft als doelstelling om per jaar minimaal 80% van de netto baten (inkomsten na aftrek van kosten) te doneren.     * Het negatief batig saldo over deze jaren heeft te maken met een stukje afschrijving en of vooruitbetaalde lasten.