Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

 

Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad 27-dec-18
Donatie realisering vanaf 2008 het jaar 2007 niet meegerekend omdat dit jaar buiten het SOP valt  
  Voor donatie Donatie Resultaat
  Bruto inkomsten Baten voorstel voldaan % Bruto Baten % netto
baten 2008  €                   2.476  €           1.269  €               1.140  €               1.140 46%  €        129 90%
baten 2009  €                   2.160  €           1.292  €               1.036  €               1.036 48%  €        256 80%
baten 2010  €                   2.770  €           1.704  €               2.000  €               2.000 72%  €      -296 117%
baten 2011  €                   5.098  €           4.673  €               4.670  €               4.670 92%  €             3 100%
baten 2012  €                   4.847  €           4.235  €               4.000  €               4.000 83%  €        235 94%
baten 2013  €                   5.209  €           4.767  €               3.360  €               3.360 64%  €    1.407 70%
baten 2014  €                   4.270  €           3.217  €               3.000  €               3.000 70%  €        217 93%
baten 2015  €                   5.280  €           4.000  €               4.500  €               4.500 85%  €      -500 112%
baten 2016  €                   5.984  €           4.601  €               4.500  €               4.500 75%  €        101 98%
baten 2017  €                   6.992  €           4.904  €               5.000  €               5.000 72%  €         -96 102%
baten 2018  €                   7.571  €           5.026  €               5.100  €                        - 67%  €         -74 101%
baten 2019*  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €             -  
Totalen  €                52.657  €        39.687  €             38.306  €            33.206 73%  €    1.381 97%
Samen Op Pad heeft als doelstelling om per jaar minimaal 80% van de  netto baten (inkomsten na aftrek van kosten) te doneren.      * Het negatief batig saldo over deze jaren heeft te maken met een stukje afschrijving en of vooruitbetaalde lasten.
Copyright © 2019 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.