NB 28-5-2012

Printen
Indien u deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik hier. 
 
zondag 22 juli 2018
 
Nieuwsbrief
 

Het Soppertje

 
www.wc-samenoppad.nl
 
 
 

Beste wandelaar (ster)

 

Beste wandelvriendinnen en vrienden

Voordat we massaal met vakantie gaan toch nog even een nieuwsbrief namens Samen Op Pad.

De reden is vooral dat we u willen laten delen in de wetenschap dat we een flinkbedrag konden doneren aan onze goede doelen.

1e Overhandiging donatie goede doelen.

Af gelopen donderdag 24 mei was het zover. Zoals u op onze website heeft kunnen lezen was iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst in Putten.

Nadat er kort werd terug gekeken naar het jaar 2011, kon Gerrie van de Brink het mooie bedrag van 2 x € 2335,00 overhandigen. Een verslag van de terugblik vind u in de bijlage.

Uiteraard had Gerrie een mooie toesprak gemaakt:

Lieve aanwezige, vrienden en vriendinnen van het S.O.P.

Wat begon als een éénmalige actie, naar aanleiding van mijn eigen 50ste verjaardag, is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken wandeling, verrijkt met de vele groepswandeltochten op de woensdag. Vele wandelaars waarderen het om mee te mogen en kunnen wandelen voor onze goede doelen. Het zijn echte soppers, zoals wij elkaar noemen. Wat zo’n mijlpaal niet teweeg heeft gebracht.

Helaas heb ikzelf, om gezondheidsredenen, af moeten haken en het S.O.P. los moeten laten. Dat heeft mij heel veel verdriet gedaan, iets loslaten wat je zelf bent begonnen. Maar wat is het doel dan? Zelf aanmodderen? Omdat jij het zo hebt gewilt, of omdat jij zelf zo in de belangstelling moet staan? Nee, het echte doel is bereikt, het wandelcomité “Samen Op Pad” is een volwaardig comité, met heel lieve opvolgers. Mensen die achtter de gedachte van de Sagambiara-walk staan. Dank zij hen staan we nu hier. En niet met lege handen. Vele wandelaars, vele voeten, vele stappen, waren er voor nodig om dit, toch fantastische bedrag bij elkaar te wandelen. En of dat nog niet genoeg is? Ook de Nederlandse Wandelbond heeft haar steentje bijgedragen. Hun jubileum werd onze verijking voor beide doelen.

We hebben het steeds wel over doelen. En al denk ik dat men hier wel weet welke doelen dat zijn, wil ik dat toch nog even nader onder uw aandacht brengen. Allereerst is hier de vertegenwoordiging van, waar we met de SAGAMBIARA-WALK mee begonnen zijn, Adrie en Mela Wagenveld uit Woudenberg. (applaus)

Een doel waar we een paar jaar daarna mee in aanraking kwamen wordt met grote liefde gedragen door Johan en Stoffel bos uit Putten. En natuurlijk allen die hierin medewerker mogen zijn. Ook voor hen (applaus). Mijn toespraak zal niet lang zijn, maar het komt wel uit mijn hart. Het kost mij veel moeite de dingen te doen die ik kan doen. Maar wat ik doen kan, doe ik met dankbaarheid in mijn hart. En een nog grotere dankbaarheid gaat uit naar de soppers, met name de grote hoofdsopper en zijn medewerkers, hebben mij voorgedragen als moeder van het sop. Is dat niet geweldig. Verder mag ik voor u de ambasatrice voor de goede doelen zijn. Dat is alle rede tot dankbaarheid van mijn kant.

Graag wil ik dan wel even van de gelegenheid gebruik maken, om aan u te vragen, laat van u horen, schrijf over uw werken in dat verre land,voor ons hier dichtbij. Stuur ons uw foto’s, voor ons allen hier en voor hen die niet aanwezig kunnen zijn, naar onze website, zodat alle wandelaars en zij die onze website bezoeken, kunnen zien waar u voor staat. En wij weten, dat is niet niks. Beter gezegt, dat is alles.

Dan gaan we nu over tot het overhandigen van de waardecheck, waarbij wij wel bedenken dat dit alles van den beginnen van de “SAGAMBIARA-WALK” en later het “WC-SAMEN OP PAD”,

” De druppel op de gloeiende plaat”

Deze prachtige waardecheck wordt u aangeboden door Wandelcomité “SAMEN OP PAD”Dit bedrag is bijeen gebracht door vele wandelaars, die het wandelcomité een warm hart toedragen. Wat eens begon met de “SAGAMBIARA-WALK”, is uitgegroeid tot een ware happening en verrijkt met vele groepswandeltochten, die eveneens een warme uitstraling hebben. Wij hopen dat u met dit bedrag weer vele kleine dingen iets groter kunt maken. Wij, allen van WC-S.O.P. wensen u een rijke zegen toe in al uw werken.

Wij vrijwilligers medewerkers van Samen Op Pad danken allen voor hun bijdrage en we zijn geweldig trots dat wij dit dank zei hen mogelijk hebben kunnen maken.

2e Herstructureren website

Omdat we door de groei van het SOP steeds meer informatie krijgen waarin wij onze wandelaars in willen laten delen, moeten we de website herstructureren om de vindbaarheid van de artikelen te garanderen. Ook willen wij met de tijd mee gaan en voeren we de categorie “Sociale media” in. We zijn er al flink mee aan de slag en hopen dat we daarmee aan het begin van ons naseizoen flink op dreef zijn. Verder krijgen onze goede doelen en hun verrichtingen veel meer de aandacht. We hopen u dan terug te zien op onze site. Mocht u zaken tegenkomen die niet duidelijk of juist zijn dan horen we dat graag. Er komen meer mogelijkheden dat u kunt reageren per artikel en natuur ons gatenboek en of mail is ook een mogelijkheid.

3e Eerste volgende wandeling

Voordat we op vakantie gaan hebben we nog een laatste wandeling vanuit Soest. Wim Veerman organiseerd op 30 mei de 2e Eemlandtocht

Startplaats: Clubgebouw A.V. Pijnenburg
Bosstraat 96
3766 AJ Soest
Starttijd: 10 uur precies
Afstand: 25 Km

Inlichtingen: Dhr. Wim Veerman
Telefoon: 035 6025687 alleen ’s avonds
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:
www.wc-samenoppad.nl

4e Extra wandeling van uit Mijdrecht

We vragen extra aandacht van onze wandelaar voor een nieuwe wandeling vanuit Mijdrecht. Chris Woerden organiseert op 8 augustus zijn 1e Vakantie tocht:

Op Woensdag 8 augustus 2012

organiseert Wandel comité Samen op Pad

een extra vakantie groepswandeltocht van ca. 26 km.

 

Een 3 provincie wandeltocht langs de riviertjes

de Amstel, de Kromme Mijdrecht en de Drecht,

Door de buurtschappen en dorpen, De Hoef, Kromme Mijdrecht, Uithoorn, De Kwakel en de Vrouwenakker,

met 1 x een horecastop en 2 x een korte wagenrust.

 

Startlocatie: theehuis/vlaaierie La Farola

Op het Burgemeester Haitsmaplein 1-2 Mijdrecht.

Gelegen in het dorpscentrum van Mijdrecht

Parkeren op parkeerplaats aan de Rondweg

Vertrek precies om 10.00 uur, tempo ± 5.0 / 5.5 km/h.

 

Inschrijven van 9.10 tot 9.50 uur.

Het inschrijfgeld voor leden = € 2,50. pp

waarvan € 1,00 voor Samen Op Pad

“Een druppel op een gloeiende plaat”

 

Meer wandelinformatie vindt u op www.wc-samenoppad.nl

Info: Tel.   0297-567562

Voor uitgebreide informatie klik hier.

5e Uitbreiding comité Samen Op Pad

U zult wel begrijpen dat we door de groei van de wandelingen steeds meer werk krijgen met het in goed banen geleiden van de hele organisatie. Gelukkig hebben we een perfect functionerende groep medewerkers waar wij als comité erg dankbaar voor zijn. Het licht ook niet in de bedoeling dat we ons zelf gaan beklagen dat we veel werk hebben want dat valt eigenlijk wel mee.

Waarom dan denken over uitbreiding van het comité. Een van onze vaste comité leden is er om persoonlijke reden mee gestopt. Gerrie willen we niet eerder weer belasten voordat ze weer geheel beter is. Dat houd in dat we eigenlijk met 2 personen overblijven.

Onze zorg is dat we doordat we maar met 2 personen zijn erg kwetsbaar worden. Mocht er een uitvallen om wat voor reden dan wordt het moeilijk en wij vinden onverkoopbaar.

Daarom zijn we op zoek naar extra aanvulling door vrouw of man die ons comité wil komen versterken. Wij horen u graag en ik kan u verzekeren het i niet echt veel en zeker niet moeilijk.

Tot slot willen wij iedereen een prettige vakantie toe wensen en wij hopen u het naseizoen weer massaal op onze wandeling te mogen begroeten.

Samen Op Pad

Vergeet niet 30 mei en 8 Augustus.

 

 


 
 
 
 
Wilt u zich uitschrijven voor deze of ander nieuwsbrieven van ons, klik hier 

 

Bijlagen
nb-28-5-2012.pdf
overhandiging_donatie_gelden_en_jaarterugblik_2011.pdf
toespraak_gerrie.pdf