Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Links of rechts wandelen

RVV 1990

Een voetganger is verplicht gebruik te maken van het trottoir of het voetpad (artikel 4, lid 1, RVV 1990).

  • Indien het trottoir of voetpad ontbreken dient een voetganger of gebruik te maken van het fietspad
  • Of van de uiterste zijde van de rijbaan (artikel 4, lid 2 en 3, RVV 1990).

In het verleden is er veel discussie geweest over de wandelpositie van een voetganger op een rijbaan. Voor ingang van het huidige RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) was wettelijk vastgelegd dat een voetganger buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg moest lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Zo konden voetgangers het tegemoetkomende verkeer zien naderen. Deze verplichting is in 1991 geschrapt.

Voetgangers mogen zelf bepalen aan welke kant ze van de weg lopen en deze regel is tegenwoordig nog steeds van kracht. De reden voor het schrappen van deze wettelijke regeling is dat in sommige gevallen wandelen aan de rechterkant veiliger is dan wandelen aan de linkerkant. Voetgangers dienen dus zelf de veiligheid van een situatie in te schatten. Hierbij is natuurlijk wel oplettendheid van andere weggebruikers nodig, zodat onveilige situaties voorkomen kunnen worden (bron: www.veiligverkeernederland.nl).

In plaats van keiharde regels is er vanuit de overheid gekozen voor voorschriften. Deze voorschriften zijn te vinden in het Verdrag inzake het Wegverkeer (VIW). Hierin wordt aanbevolen om als voetganger aan de linkerzijde van de rijbaan te lopen indien het onmogelijk is om trottoirs, voet- en fietspaden of bermen te gebruiken (artikel 20, lid 3 t/m 5, VIW). De praktijk leert dat voetgangers bewust de linkerzijde kiezen, omdat ze zo het verkeer zien naderen. Aan de rechterzijde komt het verkeer van achteren en dit heeft tot gevolg dat voetgangers pas later kunnen anticiperen.

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat voetgangers gebruik maken van oortjes (voor bijvoorbeeld muziek) en hierdoor nauwelijks omgevingsgeluiden opvangen. Een voetganger dient in zo’n situatie altijd aan de linkerkant van de rijbaan te wandelen om zo gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen.

Een uitzondering op deze regel is dat voetgangers die een fiets, een bromfiets of motorfiets aan de hand meevoeren aan de rechterzijde van de rijbaan moeten lopen.

 

Wandelen in het donker

Een voetganger is al kwetsbaar, maar wanneer de avond valt is een voetganger nog kwetsbaarder. Opvallend is dat er geen regels vanuit de overheid zijn opgesteld om voetgangers te beschermen. Er zijn wel een aantal handige tips die voetgangers kunnen opvolgen in het donker. Deze luiden als volgt (bron: boek Gezond Wandelen, 2013):

  • Draag reflecterende kleding, zodat andere verkeersdeelnemers u als voetganger kunnen zien.

  • Loop het verkeer altijd tegemoet op een rijbaan waar geen trottoir is, dus aan de linkerkant van de rijbaan.

  • Geen wandelmuziek in de oren, omdat u als voetganger in het donker moet kunnen vertrouwen op uw gehoor nu de zichtbaarheid minder is.

  • Varieer de wandelroute. Door de afwisseling van route blijft u alerter, omdat u de ronde niet dagelijks aflegt.

Neem uw mobiele telefoon altijd mee, zodat u altijd familieleden of vrienden kunt bellen bij ongelukken. Hierbij is het handig om een ICE (In Case of Emergency) nummer op te nemen in uw contactenlijst, zodat medewerkers van hulpdiensten direct kunnen zien wie in uw directe omgeving gebeld moet worden in geval van nood.

 

Wandelen in groepen

Als zich een situatie voordoet waarbij in een groep gewandeld wordt, geldt de volgende regel:

  • Als voetgangers een colonne, optocht of uitvaartstoet vormen en op de rijbaan lopen, dan moeten zij zich gedragen alsof zij een bestuurder van een wagen zijn.
  • Het is als groep voetgangers dus belangrijk om een eenheid te vormen waarbij er een duidelijk begin en eind van de groep zichtbaar is. Hierbij is het natuurlijk ook belangrijk om reflecterende kleding te dragen zeker in geval van wandelen in het donker.
  • Daarnaast is het ook belangrijk voor voetgangers om zich als een eenheid te gedragen en in gelijke aantallen achter elkaar te wandelen.
  • Omdat een groep voetgangers zich moet gedragen als bestuurder van een wagen, dient het aan de rechterkant van de rijbaan te lopen in plaats van de linkerkant.

Voorbeeld meting groep: Wanneer twintig mensen een wandeling maken, gelijk vertrekken en het verschil in aankomst tussen nummer één en nummer twintig is drie minuten, betekent dit dat de voetgangers samen geen groep vormen. In dat geval moeten voetgangers zich gedragen als individuen en ook de voorschriften voor individuele voetgangers naleven

 

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.