Afdrukken

 

Lieve aanwezige,

vrienden en vriendinnen  van het S.O.P.

 

Wat begon als een éénmalige actie, naar aanleiding van mijn eigen 50ste verjaardag, is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken wandeling, verrijkt met de vele groepswandeltochten op de woensdag. Vele wandelaars waarderen het om mee te mogen en kunnen wandelen voor onze goede doelen. Het zijn echte soppers, zoals wij elkaar noemen. Wat zo’n mijlpaal niet teweeg heeft gebracht.

Helaas heb ikzelf, om gezondheidsredenen, af moeten haken en het S.O.P. los moeten laten. Dat heeft mij heel veel verdriet gedaan, iets loslaten wat je zelf bent begonnen. Maar wat is het doel dan? Zelf aanmodderen? Omdat jij het zo hebt gewilt, of omdat jij zelf zo in de belangstelling moet staan? Nee, het echte doel is bereikt, het wandelcomité “Samen Op Pad” is een volwaardig comité, met heel lieve opvolgers. Mensen die achter de gedachte van de Sagambiara-walk staan. Dank zij hen staan we nu hier. En niet met lege handen. Vele wandelaars, vele voeten, vele stappen, waren er voor nodig om dit, toch fantastische bedrag bij elkaar te wandelen. En of dat nog niet genoeg is? Ook de Nederlandse Wandelbond heeft haar steentje bijgedragen. Hun jubileum werd onze verijking voor beide doelen.

We hebben het steeds wel over doelen. En al denk ik dat men hier wel weet welke doelen dat zijn, wil ik dat toch nog even nader onder uw aandacht brengen. Allereerst is hier de vertegenwoordiging van, waar we met de SAGAMBIARA-WALK mee begonnen zijn, Adrie en Mela Wagenveld uit Woudenberg. (applaus)

Een doel waar we een paar jaar daarna mee in aanraking kwamen wordt met grote liefde gedragen door Johan en Stoffel bos uit Putten. En natuurlijk allen die hierin medewerker mogen zijn. Ook voor hen (applaus). Mijn toespraak zal niet lang zijn, maar het komt wel uit mijn hart. Het kost mij veel moeite de dingen te doen die ik  kan doen. Maar wat ik doen kan, doe ik met dankbaarheid in mijn hart. En een nog grotere dankbaarheid gaat uit naar de soppers, met name de grote hoofdsopper en zijn medewerkers, hebben mij voorgedragen als moeder van het sop. Is dat niet geweldig. Verder mag ik voor u de ambasatrice voor de goede doelen zijn. Dat is alle rede tot dankbaarheid van mijn kant.

Graag wil ik dan wel even van de gelegenheid gebruik maken, om aan u te vragen, laat van u horen, schrijf over uw werken in dat verre land,voor ons hier dichtbij. Stuur ons uw foto’s, voor ons allen hier en voor hen die niet aanwezig kunnen zijn, naar onze website, zodat alle wandelaars en zij die onze website bezoeken, kunnen zien waar u voor staat. En wij weten, dat is niet niks. Beter gezegt, dat is alles.

 

 

 

Dan gaan we nu over tot het overhandigen van de waardecheck, waarbij wij wel bedenken dat dit alles van den beginnen van de “SAGAMBIARA-WALK” en later het “WC-SAMEN OP PAD”,

 

 

 

   ” De druppel op de gloeiende plaat”

 

 

Deze prachtige waardecheck wordt u aangeboden door Wandelcomité “SAMEN OP PAD”Dit bedrag is bijeen gebracht door vele wandelaars, die het wandelcomité een warm hart toedragen. Wat eens begon met de “SAGAMBIARA-WALK”, is uitgegroeid tot een ware happening en verrijkt met vele groepswandeltochten, die eveneens een  warme uitstraling hebben. Wij hopen dat u met dit bedrag weer vele kleine dingen iets groter kunt maken. Wij, allen van WC-S.O.P. wensen u een rijke zegen toe in al uw werken.

 

Gerrie van den Brink