Overhandiging Donatiegelden en jaarterugblik 2011                  Putten 24-05-2012

 

Wandelvriendinnen en vrienden.

 

Afgelopen donderdag 24 mei was het zover. We konden het woord bij de daad stellen door het bij elkaar gespaarde donatiegeld te overhandigen aan onze goede doelen.

Er was een bijeenkomst in het Multi Functioneel Centrum Stroud alwaar wij met een aantal SOP medewerkers de afgevaardigden van Children of the Gambia en de Seibo werkgroep, mochten ontvangen.

 

Voordat er werd overgegaan tot de overhandiging werd er kort teruggekeken naar het afgelopen jaar 2011.

 

2011 was duidelijk een groei jaar namelijk:

 

 • Naast de Sagambiara Walk groeide het aantal woensdag wandelingen tot 19.
 • De Sagambiara Walk was onlangs de wat moeizame start wederom een succes, met 337 deelnemers (net geen record).
 • Het aantal deelnemende groepswandelaars stijgt gestaag van 36 in 2008 en 9, naar 67 in 2010 tot 79 in 2011 gemiddeld per wandeling.
 • Ook hadden we stevige inkomsten door de verenigingsbijdrage die we via de SGWB namens de NWB mochten ontvangen en de SGWB heeft een mooie bijdrage gedaan in de onkosten die we in 2009 moesten maken omdat vandalen de toilet aan de Arnhemse Karweg met vuurwerk hadden opgeblazen.
 • Waar ook (maar dan in positieve zin) groei zat waren de lasten van het SOP we hadden dit jaar een rendement van 92%. Ja u leest het goed 92 cent van een Euro bleef in de pot. Dit heeft alles te maken met de inzet van vele vrijwilligers en vrienden die de doelen van het SOP een warm hart toedragen, zelfs waren er lieve vrienden die de consumpties gebruikt tijdens de bijeenkomst doneerden. Omdat we financieel goed draaien hebben we daarom dit jaar 100% van de baten 2011 gedoneerd.

Wij leden comité Samen Op Pad willen iedereen, wandelaars, medewerkers, gulle gevers, sponsoren en ook SGWB en NWB danken voor hun bijdrage en wij hopen hier nog lang mee door te mogen en kunnen gaan.

 

In 2011 zijn een aantal dingen veranderd:

 

 • Zoals de meesten van u al wel weten moest Gerrie om gezondheidsredenen stoppen met actief organiseren van de Sagambiara Walk. Ze heeft deze beslissing lang en goed overwogen en vond een aantal vaste medewerkers bereid om het stokje van haar over te nemen. Een 10 tal mensen heeft op kort termijn door perfecte samenwerking de organisatie van de 6e Sagambiara Walk met succes geklaard. De dank daarvoor namens de SOP is groot.
 • Omdat Gerrie het begin vormt van zowel de Sagambiara Walk en het wandelcomité SOP hebben wij gemeend haar te moeten benoemen tot erelid van het SOP. Om gezondheidsreden kan ze niet meer actief organiseren maar toch hebben we haar de taak ambassadrice goede doelen gegeven.
 • De organisatie binnen het SOP: Op verzoek van vele organisatoren van het groepswandelen is er afgesproken dat er 2 x per jaar een overleg groepswandelen wordt gehouden, 1 x eind van het jaar en 1 x na de vakanties
 • De werkgroep Sagambiara Walk is ontstaan om Gerrie op te volgen. Deze tijdelijke groep zal met ingang 2012 overgaan in een compacte vaste groep.
 • Omdat de bezetting in het wandel comité altijd al minimaal was en het niet meer actief kunnen zijn van Gerrie werd het tijd dat er een nieuw comitélid bij kwam. We hebben Aad de Bie uit Beekbergen bereid gevonden zich daarvoor beschikbaar te stellen. Aad werkt nauw samen met Wim op het gebied van communicatie, website en techniek die ook in wandelland z’n intrede doet. Ook zit Aad in de werkgroep Sagambiara Walk.

Verder was het naast een succesvol jaar vooral ook een gezellig wandeljaar en hopen wij allemaal dat er nog velen zullen volgen en dat allemaal met de kreet:

 Niets moet maar niet alles mag

De uitreiking:

 

De uitreiking van de waarde certificaten werd uiteraard gedaan door onze ambassadrice Gerrie. Zij had daarvoor een mooie toesprak met een mooi certificaat gemaakt die ze overhandigde met gevolgd door een fotosessie. De twee waarde certificaten hadden per stuk een waarde van € 2.335,-- = totaal € 4.670,-- . Alles is te vinden op onze site en of nieuwsbrief.

 

Voordat iedereen naar huis ging werd er nog kort even in de toekomst gekeken, we kunnen concluderen dat er nog steeds groei inzit. Voor 2012 gaan we naar de 24 wandelingen en de Sagambiara Walk, op dit moment zitten we op de helft en tellen gemiddeld 91 wandelaar per tocht. Ook zitten we financieel weer boven de begroting.


We hebben voor 2013 op de wensen agenda staan dat er:

 

 • SOP Herkenbare reflectievestjes komen voor het groepswandelen
 • Nog meer informatie komt wat er met het geld gedaan wordt
 • Instructie dagen / middagen worden georganiseerd met betrekking gebruik GPS bij parkoers bouwen.
 • De wens is dat het parkoers van de Sagambiara Walk compleet vernieuwd en in een ander gebied komt.

Alle aanwezigen werden bedankt en na nog wat napraten ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis, het was een geslaagde bijeenkomst.

 

Als extra opmerking willen we toch nog even kwiijt dat we iedereen maar vooral alle vrijwilligers medewerkers bedanken voor hun inzet want zonder hen hadden we zeker dit resultaat niet bereikt.

 

SOP

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.