Natuureiland Tiengemeten

Middenin het Haringvliet ligt een wonderlijk en heerlijk eiland; het eiland Tiengemeten. Een eiland om naar toe te gaan, een eiland om te beleven. Want hier temidden van het water wordt in één keer ruim 700 hectares landbouwgrond omgetoverd in puur natuur.

Tiengemeten is ontstaan in de 17e eeuw als onbeduidende zandplaat in het toen nog ongetemde Haringvliet. De plaat was vijf hectares groot, een halve hectare heette toen een gemet en de naam Tiengemeten was geboren. Rond 1750 werd de Oude polder in het oosten bedijkt en vanaf die tijd tot 1860 werd er steeds een deel ingepolderd om er landbouwgrond van te maken. Lente, zomer en herfst werd er op het land gewerkt. In de winter ging men naar De Blanken Slikken, het 300 hectares grote buitendijkse deel van het eiland. Hier werd riet gesneden voor de handel.

Dat was, maar het tij is veranderd. Figuurlijk maar ook letterlijk. Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 stopte de rietteelt in de Blanken Slikken en nu verdwijnt ook op de rest van het eiland de landbouw. Ruim 700 hectares landbouwgrond wordt omgevormd in natuurge
bied en u kunt daar bij zijn! In 1994 wees de provincie Zuid Holland het eiland aan als natuurontwikkelingsgebied. Tiengemeten moet het grootste project worden uit het plan Deltanatuur: het plan waarbij de komende jaren 3000 hectare nieuwe natuur wordt ontwikkeld langs het Haringvliet. Voor de boeren op Tiengemeten is een nieuw bedrijf op de vaste wal gevonden en nu ze allemaal zijn vertrokken, kan de hand aan de schop om van Tiengemeten een 1000 hectares groot natuurgebied te maken. De Blanken Slikken waren al natuurgebied, beheerd door Natuurmonumenten en daar komt dus nog eens 700 hectares voormalige landbouwgrond bij.

De inrichting van Tiengemeten is voltooid en de 100 hectare natuur zijn beheer bij Natuurmonumenten. Tiengemeten is nu een natuureiland met grote waarde voor planten en dieren maar is ook zeker aantrekkelijk voor de recreant zoals gezinnen met kinderen, ouderen, invaliden én de liefhebber van ruige natuur. Het oostelijk deel is ideaal voor een rustige halve dag op het eiland, in midden en westen
kunt u een dag lang struinen. Oost of west: stil en ruim is het overal. Omdat er een open verbinding is gemaakt met het Haringvliet zal de natuur er telkens anders uitzien. Bij extreme droge omstandigheden heeft u de ruimte te over om te wandelen. Maar na hevige regenval en hoge waterstanden zult u beperkt zijn. Dan is het laarzen aan en genieten van de prachtige waterpartijen met zijn honderden vogels. O u maakt uitsluitend gebruik van de verharde paden en de kades. Fietsen is ook mogelijk langs de noordkant van het eiland. Excursies kunt u vinden op www.natuurmonumenten.nlof zijn op te vragen bij de VVV in Oud-Beijerland. Op de oostpunt van het eiland kunt u een hapje en een drankje nuttigen en u kunt er zelfs één of meerdere nachten overnachten op natuurcamping Tiengemeten in het oosten of in het westen in een geriefelijk vakantiehuisje.
De natuur staat aan het begin van een prachtige ontwikkeling. Neem de pont en u zult verbaasd zijn over de metamorfose die het eiland heeft ondergaan.
 
Tiengemeten heeft drie gezichten: weemoed, weelde en wildernis. De Oude Polder is onderdeel van het cultuurhistorische deel van het eiland, de Weemoed. Hier graast,  net als in het verleden, het Nederlands trekpaard en worden oude gewassen als meekrap en vlas op historische wijze geteeld. Het middendeel van het eiland is de Weelde , het kommoeras met natte rietlanden en waterpartijen met talloze steltlopers.
De Wildernis is te vinden in het zuidwesten. Hier heeft het Haringvliet met haar getij weer dagelijks greep op het land. Hier zal woeste getijdennatuur ontstaan waar de schotse hooglander en de zeearend zich thuis voelen
.

 
 
Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.