Randje Kroondomein op 11 januari 2017

Vanaf Voetbalvereniging Vaassen lopen we langs de Molukse wijk richting het nieuwe natuurgebied Kortenbroek.

Dit was eerst een vogeltjesweiland en hier is een nieuw natuurgebied ontstaan. Hier zien we al een eerste rode beek langs het pad lopen. In de vijver is deze zomer een Mandarijn eendenpaar  met 4 jongen gesignaleerd. In het drassige weiland is bijzondere natuur ontstaan. Vlinders vliegen hier in grote getale rond. Ook hebben we 2 reeën gezien bij het voorlopen van de tocht.

Richting Elburgerweg langs een akkerstrook lopen we langs de tweede spreng van de tocht. Deze spreng ontspringt in de Kroondomeinen verder westelijk. We slingeren door een jeneverbesbos.

We lopen verder door langs de viskweekvijvers van het Smallert in Emst.

We komen nu in de “Motketel”. Hier ontspringen 17 sprengen. Oude bomen, hieronder ronddraaiende beken diep uitgesleten. Door elkaar lopend, kruisende beken, met houten oversteekjes. De specifieke  bruinrode kleur van de beken onder de oude bomen, als de zon daar dan tussendoor  schijnt is dat een bijzondere belevenis.

We gaan nu een stuk lopen langs het Kroondomein. Stukje van Klompenpad en Maarten van Rossumpad. Het Maarten van Rossum pad loopt voor een deel over het voormalig tracé Rijksweg 50. Omstreeks 1930 is men begonnen met het grondwerk. We lopen over een verhoging die bedoeld was als viaduct. Koningin Wilhelmina heeft de bouw indertijd stop gezet omdat het te dicht bij haar geliefde Kroondomein in de buurt kwam. Het is nu nog als een langgerekt open strook zonder bomen herkenbaar in het landschap. Hier vandaan gaan we naar de rust restaurant Gewoon Gastvrij, voorheen restaurant “de Triangle”. We nemen hierna nog een stukje klompenpad  Koperenmolen en komen bij de Grift. Hierna lopen we door de weilanden over de vlakke wegen langs een molen terug naar het dorp Vaassen.

 Info: Rina Prins-Bourgonje en/of Kobie Reurink 06 53 74 11 26

 

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.