Afdrukken

4e Grebbelinietocht  -  Renswoude

Starten de 3 vorige edities  van de Grebbelinie tocht vanuit Veenendaal, deze keer is de start vanuit het mooi restaurant de hof in Renswoude. Een groot voordeel is dan dat we bijna onmiddellijk op de Grebbeliniedijkjes zitten , toch het doel van deze tocht. In deze totaal nieuwe route zitten verschillende Grebbeliniedijkjes die we nog nooit gelopen hebben. Maar eerst richting Renswoude. Al in 855 werd Renswoude genoemd in de kronieken maar dan als versterkt huis, wat nu het kasteel Renswoude is. Het dorp zelf werd voor het eerst beschreven rond 1400. Het dorp telt nu ongeveer 6000 inwoners en is nog steeds een zelfstandige gemeente. Diverse pogingen om het dorp samen te laten smelten met Scherpenzeel en Woudenberg stootte steeds op veel verzet van de bewoners. Nog steeds is er sprake van samenvoeging maar dan met Veenendaal en daar hebben de inwoners minder moeite mee. Het dorp telt diverse monumentale panden o.a. de NH koepelkerk de oude kasteelhuisjes en natuurlijk kasteel Renswoude waar we vandaag zijdelings langs lopen. En dan op weg naar de Grebbelinie.

De linie is nu 270 jaar oud. In 1745 begon de Republiek der 7 Nederlanden met de ontwikkeling ervan, en was gebaseerd op het feit dat grote delen voor de linie onder water gezet konden worden. Hij was bedoeld als  verdedigings linie van de Hollandse Waterlinie die Holland en Amsterdam moesten beschermen. De linie strekt zich uit van het IJsselmeer tot en met de Gelderse Vallei. In 1794 tijdens de oorlog tegen de Fransen Republiek is hij voor het eerst gebruikt, zij het zonder succes want door het zeer koude vriesweer waren de onderwater gelopen stukken land bevroren en trokken de Fransen er gewoon overheen. Wel hielden troepen stand bij Veenendaal en Woudenberg stand, maar het mocht niet baten. Daarna raakte hij in verval en in 1926 werd een groot deel van de vestingwerken opgeheven. IN 1939 werd de linie tijdens de mobilisatie weer opgeknapt, en tijdens de 5 daagse oorlog tegen de Duitsers hielden de Nederlandse Soldaten moedig stand alleen door het feit dat er niet genoeg aan munitie was moesten ze zich overgeven. Tijdens de bezetting van 1940 – 45 werden de vestingwerken door de Duitsers afgebroken, maar in 1944 weer hersteld. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door Nederlandse en Russische dwangarbeiders. Tot echte schermutselingen tijdens de opmars van de geallieerden is het echter nooit gekomen, omdat de Canadezen vlak voor de linie stopten met de opmars naar west Nederland. In 1951 werd de linie definitief opgeheven en raakte weer in verval. Rond de Eeuwwisseling zag men het historisch belang in van de totale linie en begon men langzaam met herstel werkzaamheden. O.A. de fortificatie bij Woudenberg waar we vandaag langs lopen is nu klaar. De Batterijen bij Veenendaal zijn ze momenteel aan het herstellen. Ook fort Daaselaar waar we later doorheen lopen is al klaar.  Nu is het een prachtig natuurgebied en voor ons een mooi wandelgebied, waar we dankbaar gebruik vanmaken  Voor we Scherpenzeel inlopen, lopen we langs Huize Scherpenzeel een prachtig wit buitenhuis. Tot ongeveer de 1400 eeuw was huize Scherpenzeel een versterkte vesting en woonden de Heren van Scherpenzeel daar. Daarna werd het verbouwd en werd het een buitenhuis voor diverse verschillende adellijke families. Halverwege de 1900 eeuw werd het drastisch verbouwd en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2005 was het in gebruik als stadhuis , nu is het een prachtige trouwlokatie en vergaderruimte en partycentrum.  Rusten doen we in Scherpenzeel in het cultuur huis de Breehoek midden in het dorp. Scherpenzeel is een prachtig stadje midden in de Gelderse Vallei met ongeveer 10.000 inwoners. De meeste bewoners zijn zeer gelovig en er staan dan ook diverse kerken in het dorp hoofdzakelijk gereformeerd of afleidingen daarvan. Na de rust lopen we langs de gigantische gereformeerde Sion kerk gebouwd in 2013 waar plaats is voor 1.000 gelovige. En we lopen door het gezellige centrum van Scherpenzeel. Op een van de laatste Grebbeliniedijkje lopen we door fort Daaselaar een versterkte vesting. Begin 1800 tijdens de Franse overheersing van Nederland was het een Frans militair kamp. de wachtposten staan ons nog op te wachten. Na het kamp nog een lange Grebbeliniedijk en we zijn weer bij CR de Hof. De route is vandaag bijna allemaal onverhard maar goed begaanbaar en auto vrij.