Afdrukken

NAAR DE BOLLEN EN DE ZEE

                                                 

  

Vanuit de kantine van FC Lisse gaan we vrijwel direct het Keukenhofbos in voor een stukje bospad, waarna we langs tentoonstellingsterrein ‘De Keukenhof’ richting het laarzenpad aan de noordzijde van de Stationsweg gaan, om bij het oude station van Lisse weer op de verharde weg te komen.

Dan volgen we de Delfweg langs de bollenvelden om na het kleine buurtschapje ‘de Ruige Hoek’ de duinen in te gaan over een fietspad langs de Amsterdamse Waterleidingduinen en het zweefvliegveld. (Misschien kunnen we achter de hekken nog damherten spotten.) Bij Natuurgebied Langeveld volgen we een stukje graspad langs de oevers van een duinbeek.

Op enkele graslanden na werd dit gebied omstreeks 1960 beplant met loofhout (eik, beuk, iep en esdoorn). Sinds 2002 is het landschap hier ingrijpend veranderd. Het grasland werd afgeplagd en een deel van het bos werd gekapt. De beheerder, het Zuid-Hollands Landschap, heeft hiermee een afwisselend landschap met fraaie doorkijkjes doen ontstaan. Het kwelwater uit de duinen wordt opgevangen in nieuw gegraven paddenpoelen en een duinbeek. Binnen enkele jaren heeft zich hier een bijzondere flora ontwikkeld met soorten als waterpunge, duizendguldenkruid en leeuwenklauw. Ook de rugstreeppad en veel libellensoorten weten het gebied nu al te vinden. Op vochtige plaatsen groeien zeldzame paddenstoelen en mossen.

Dan zetten we koers richting de Langevelderslag om, na de wagenrust, het strand op te gaan in Zuidelijke richting, wat meestal betekent: tegen de wind in. Na 2 km klimmen we de zeereep over om het Hollands Duin in te gaan. Eerst nog vlak achter de zeereep, maar later via het beboste gebied terug naar de Noraweg, waar we het duin verlaten en vrijwel direct aankomen bij:

 Pannenkoekenboerderij Langs Berg en Dal  op ongeveer 16 1/2 km.

                        

 

  

Langs een stukje bollengrond gaan we naar het Oosterduinse meer waarna we de N206 kruisen en wederom wat bollenvelden te verwerken krijgen. We kruisen de Leidsche vaart en gaan na station Lisse een laarzenpad op aan de Zuidzijde van de Stationsweg.

We volgen nog een stukje Stationsweg waarna we, na een rondje om kasteel Keukenhof, door het Keukenhofbos terug zullen komen bij de kantine van FC Lisse.

Prettige wandeling Monique van der Slot

                                        Route Naar de Bollen en de zee