Afdrukken

Utrechtse Heuvelrugtocht 21 juni 2017samen op pad 

wapen woudenberg

wou 3Deze keer gaan we een rondje Woudenberg maken, maar ook komen we op de Utrechtse Heuvelrug. Verder is een deel van de tocht langs en in de buurt van het Valleikanaal uitgezet.

Woudenberg is gunstig gelegen en vormt volgens velen precies in het midden van het land. Dat maakt Woudenberg tot een redelijk bekend dorp. Ook het recreatiegebied Henschotermeer, een voormalige zandafgraving, behoort tot Woudenberg en is in de regio bekend bij zonnebaders en wandelaars. Het Valleikanaal loopt dwars door de gemeente en de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei komen er samen.
De spoorlijn Amersfoort-Kesteren liep van Amersfoort door Woudenberg naar Veenendaal en verder naar Kesteren en Duitsland. Maar na de Tweede Wereldoorlog is deze spoorlijn in verval geraakt. Het deel Leusden-Zuid – Woudenberg – Veenendaal is opgebroken. Plannen om de lijn Amersfoort-Veenendaal te heropenen worden sinds 2007 besproken. Het plan zou betekenen dat Woudenberg het halverwege de twintigste eeuw in onbruik geraakte station opnieuw in gebruik zou kunnen nemen. Het zal dan gaan om een zogenaamde lightrailverbinding, bedoeld om de bereikbaarheid van plaatsen als Woudenberg en Leusden per openbaar vervoer te verbeteren.wou 1
Het Valleikanaal loopt van de Nederrijn bij Rhenen (aan de voet van de Grebbeberg) naar de Eem in Amersfoort. Op verschillende plaatsen vormt het kanaal de grens tussen Utrecht en Gelderland. Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing. Dit was deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse Vallei. Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer. Het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse Beek en ter hoogte van Leusden de loop van de Modderbeek.
wou 2De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. De Grebbelinie liep door de Gelderse Vallei vanaf de Nederrijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het IJsselmeer. In 1745 is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden begonnen met de aanleg van de Grebbelinie om Holland te beschermen tegen een inval van vijanden. In 1794, tijdens de Eerste Coalitieoorlog, is de linie voor het eerst gebruikt; zij het uiteindelijk zonder succes, tegen de inval van de Eerste Franse Republiek. In 1951 werd de Grebbelinie als verdedigingswerk opgeheven. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw hebben veel resterende landschapselementen van de Grebbelinie een beschermde status gekregen vanwege zowel hun cultuurhistorische als natuurwaarde.

wou 4        wou 6        Wou 5

Woudenberg 21 06 2017

Route Utrechtse Heuvelrugtocht

.