Wandeltocht van 31 januari 2018 van AV Pijnenburg naar De Rank een gebouw behorende bij de Wilhelminakerk te Soest.

Vergeleken met mijn wandeltocht van vorige week woensdag van Huis ter Heide – Austerlitz v.v. is deze wandeltocht een peulenschil. Geen bomen over de paden en minder modderig. Vorige week hadden wij te maken met veel bos – zand en hei oftewel veel onverharde paden maar woensdag a.s. hebben wij te maken met toch iets meer verharde ondergrond.

Zoals gezegd vertrekken wij van A.V. Pijnenburg in de noordelijke richting en wandelen wij langs de buitengrens van Soest. Wij komen langs mijn woning en via woonwijken met voetpaden en vijvers lopen wij langs het Pijnenburgerbos en het Soesterveen in de ri. van het industrieterrein op weg naar het Soester Eng.

De Soester Eng is een open akkerbouwgebied dat ligt op een stuwwal. Deze wal is 150.000 jaar geleden opgestuwd, toen grote ijsmassa’s zich tot onze streken uitbreidden. De Eng bereikt op sommige plaatsen een hoogte van ±20 meter boven de zeespiegel. De noordelijke zijde van de Eng is – op enkele groene schakels na - in de loop van de 20e eeuw helemaal opgeslokt door de bebouwing van Soestdijk. Gelukkig is aan de zuidkant van de oorspronkelijke Eng  nog een flink stuk (circa 60 ha.) van het open agrarisch gebied bewaard gebleven. De Zuidelijke Eng is door de gemeenteraad in 1992 aangewezen als een beschermd dorpsgezicht, zoals omschreven in de monumentenverordening.

Op de Eng zien wij ook de stellingkorenmolen De Windhond. De romp van de molen bestaat uit 190.000 gele IJsselsteentjes in kruisverband. De molen werd langgeleden afgebroken, herbouwd en op 10 mei 2008 werd de molen heropend op de hoogste punt van de Eng. De molen is in vol bedrijf en heeft in het 4e kwartaal van 2017, 29.214 omwentelingen gedraaid. De meelproducten die de molen heeft gemalen worden in de molenwinkel verkocht.

Na de rust gaan wij op weg ri. Baarn. Wij wandelen langs de Naald in Baarn.

De Naald van Waterloo is een monument uit 1815 in Baarn, ontworpen door de architect Abraham van der Hart. De Naald van Waterloo werd opgericht ter ere van Willem Frederik, prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Via Het Baarnsche bos wandelen wij deels langs het hekwerk van paleis Soestdijk in de ri. van De Stulp en het Pijnenburgerbos. Mooi bosgebied. Wij steken daarna de provinciale weg over en via de Pijnenburgerlaan met zijn mooie boerderijen komen wij terecht bij het Herinneringsbos.

Je heb de keuze om de as met of zonder Herinneringsboom te verstrooien of de as verstrooien op een zelfgekozen plek. Met een Herinneringsboom wordt de as verstrooid in het plantgat of rond de stam van een tijdens de plechtigheid aan te planten Herinneringsboom. Bij het planten is deze boom twee à drie meter hoog

Na dit uniek stuk bos zijn wij bijna weer terug op de finishlocatie.

Soest 31 01 2018Route Natuurtocht Soest

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.