Afdrukken

Hars 1Na de start uit onze nieuwe gezellige  startlokatie lopen we al snel de Harskamp uit. Harskamp is een typisch Veluwe dorp gesticht rond 1300 toen aan de rand van het zand zich boeren gingen vestigen. Na het verlaten van het dorp lopen we via het buitengebied van de Harskamp richting het zand . Het doel van onze tocht vandaag. Het Kootwijkerzand is een 700 hectare groot stuifzand gebied waar zichHars 2 al 2500 christus mensen vestigden . 200 na de start van onze jaartelling vestigde zich er veel boeren op de toen vruchtbare grond. Door verkeerde en te intense landbouw verzanden het gebied , wat weer tot gevolg had dat de waterputten dichtstoven en zodoende werd het gebied waardeloos voor de landbouw. Wij lopen over het zand met zijn typische stuifheuvels en de voor het gebied kenmerkende vliegdennen. Best zwaar wandelen maar in ruil daarvoor krijgen we mooie vergezichten over het zand. Het gebied wordt gezien als het grootste stuifzandgebied van Europa. Het geeft je het idee dat je door een woestijn loopt. Kootwijk  is een pittoresk dorpje aan de rand van het zand, met ongeveer 400 bewoners waar het lijkt of de tijd stil heeft gestaan. In 1967 werd het dorp zwaar getroffen door een in Nederland zelden voorkomend natuur fenomeen , een enorm zware windhoos trok over het dorp en liet een zwaar spoor van vernielingen achter. Wonder boven wonder was er alleen materiele schade en waren er slechts enkele lichtgewonden. Ook Harskamp werd zwaar getroffen door de windhoos. In het dorpje hebben we onze café Hars 3 kopierust in het leuke Restaurant t,Hilletje. Na de rust weer het zand op richting Radio Kootwijk een voormalig zendpark dat in de 1e helft van de vorige eeuw een belangrijke communicatie verbinding vormde tussen Nederland en zijn Koloniën. Het werd gebouwd in 1918 en stond in verbinding met Radio Bandoeng op het eiland Java. De keuze voor de plek van het zendstation viel op het Kootwijkerzand om zijn openheid en dunne bevolking , wat een ongestoorde ontvangst betekende. Rond het gebouw stonden diverse 200 meter hogeHars 4 zendmasten een voor die tijd ongekend huzarenstukje. Duizenden Nederlanders konden zo contact leggen met familie in de Oost en de woorden hallo Bandoeng hier Den Haag zijn legendarisch geworden. In de oorlog gebruikten de Duitsers het station om contact te hebben met hun duikboten vloot . Bij hun aftocht bliezen ze alle zendmasten op , een poging om het kolossale betonnen hoofdgebouw op te blazen mislukte . Gelukkig maar want zodoende kunnen wij het misschien niet zo mooie maar wel indrukwekkende en Historisch belangrijke gebouw nu nog bewonderen. Het is nu een museum. Na Radio Kootwijk lopen we via het zand weer terug naar de Harskamp. Nog even door het gezellige centrum en dan zijn we weer terug bij de finish.

Prettige wandeling Casper Seijn

Harskamp 14 02 2018

Route Woestijntocht