Route informatie GW

Leemkuilen

In de bodem van Kroondomein Het Loo bevindt zich leem. Op enkele plaatsten is die leem in het verleden gewonnen, onder andere voor het bakken van stenen. Na winning bleef een zogenaamde leemkuil over, waarin het water blijft staan. Zo is ook het Cannenburghergat ontstaan, voor de bouw van de Cannenburgh.

Deze leemkuilen zijn belangrijke biotopen voor verschillende planten- en diersoorten. Deze leemkuilen worden dan ook met veel zorg beheerd.

wenum 6

Echte Tonderzwam

De echte tonderzwam (Fomes fomentarius, synoniem: Polyporus fomentarius), in de volksmond ook tondelzwam of tonder-gaatjeszwam[1] genoemd, is een schimmel die behoort tot de familie Polyporaceae. Het is een zwakteparasiet die groeit op verzwakte of dode bomen.

De echte tonderzwam heeft zijn naam deels te danken aan het feit dat zijn vlees vaak wordt gebruikt voor het vervaardigen van tondel. In de 17e eeuw werd dit licht ontvlambare materiaal, dat werd gebruikt voor het laten smeulen van vuur, 'tonder' genoemd. In 1691 introduceerde de Nederlandse taalkundige William Sewel in zijn boek A Large Dictionary of English-Dutch het Nederlandse woord 'tondel', zoals dat tegenwoordig gewoonlijk wordt gebruikt. Om onderscheid te maken met andere paddenstoelen die worden gebruikt om tondel te maken, zoals de dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en de platte tonderzwam (Ganoderma applanatum), wordt het voorvoegsel 'echte' gebruikt.

Ook de wetenschappelijke naam refereert aan tondel. De geslachtsnaam Fomes is Latijn voor 'tondel'[2] en de soortnaam fomentarius is afgeleid van het Latijnse fomentum, wat vertaald kan worden met 'warm houden'.[3]

Zeer donkere vruchtlichamen werden voorheen gezien als behorende tot een aparte soort.

Het vruchtlichaam van de echte tonderzwam is meerjarig. Het kan consolevormig zijn,[noot 1] maar in de meeste gevallen is het klok- of koepelvormig en hooggewelfd, waarbij een groot deel van de onderste helft vrij van het substraat hangt. De paddenstoel kan in de loop der tijd een afmeting bereiken van 10 tot 30 bij 5 tot 20 centimeter, met een dikte van 10 tot 25 centimeter. De bovenzijde is sterk gewelfd en bedekt met een harde korst van een à twee millimeter dik. Wanneer deze in aanraking komt met vuur, zal het niet smelten als bij de meeste paddenstoelen, maar verkolen. Hierdoor is de zwam erg vuurbestendig.

Het oppervlak van de korst is bedekt met brede, concentrische ringen die de paddenstoel een gestreept uiterlijk geeft. De kleuren van de echte tonderzwam kunnen sterk uiteenlopen, van zilvergrijs, rood- of donkerbruin tot bijna zwart. Aanvankelijk werden zeer donkere paddenstoelen zelfs aangezien als een aparte soort, Fomes nigricans genaamd.[4] Ter hoogte van de stompe, viltige groeirand onderaan is de paddenstoel doorgaans lichter gekleurd in de groeiperiode.

Voor een groot deel bestaat het aangenaam geurende vlees van de echte tonderzwam uit de lichtbruine, kurkachtige context, een taaie structuur van schimmeldraden die niet gebruikt worden voor de vermenigvuldiging van de zwam, maar voor de stevige structuur van het vruchtlichaam.[noot 2] Het vruchtlichaam is middels de myceliumkern bevestigd aan het substraat. Deze verzameling schimmeldraden, die net als de schimmeldraden van de context ongeslachtelijk zijn, onttrekt voedingsstoffen uit de gastheer en heeft een veel zachtere structuur. Een derde type schimmeldraden is wel geslachtelijk, deze schimmeldraden hebben op hun septa (tussenwanden) uitgroeiingen, gespen geheten. Deze zorgen ervoor dat elke cel van de schimmeldraad twee verschillende celkernen krijgt, zodat er genoeg genetische variatie in het vruchtlichaam aanwezig is.

Fomentariol is een chemische stof die alleen in de echte tonderzwam wordt aangetroffen, met name in de korst. Wanneer een druppel kaliumhydroxide of een andere alkali op de zwam wordt gedruppeld zal deze vloeistof reageren op het fomentariol en vervolgens donkerrood kleuren.[5][6]

Hymenium

Elk jaar groeit een nieuw hymenium aan dat bestaat uit een laag buisjes van twee tot acht millimeter dik, met een dichtheid van drie à vier poriën per vierkante millimeter. De ronde poriën zijn aanvankelijk crème tot lichtoker en kleuren na verloop van tijd naar bruin. Ook wanneer de buisjes worden aangeraakt of beschadigd raken, kleuren ze donker. De citroengele basidiosporen zijn langwerpig en ellipsvormig, ze meten 15 tot 20 bij 5 tot 7 micrometer. Het sporenafdruk is wit.

Gelijkende soorten

De paddenstoelen van de echte tonderzwam kunnen worden verward met paddenstoelen van het geslacht Ganoderma, Fomes[noot 3] of andere zwammen. Vooral jonge vruchtlichamen van de echte tonderzwam kunnen makkelijk verward worden met de roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola). Deze verwante zwam heeft echter een dunnere buisjeslaag van een à twee millimeter dik en het vlees geurt zurig.[8] Ook de echte vuurzwam (Phellinus igniarius) lijkt sterk op de echte tonderzwam. De poriën zijn echter kleiner en hebben een dichtheid van vijf à zes per vierkante millimeter.

Voorkomen, ecologie en levenswijze[bewerken]

De echte tonderzwam past zijn groeiwijze aan nadat een boom is geveld.

De echte tonderzwam komt voor in Noord- en Zuidelijk Afrika, Azië, het oosten van Noord-Amerika en Europa.[10] In Nederland en België is het een vrij algemene soort. In Nederland staat de soort niet op de Rode Lijst van beschermde paddenstoelen. Het mycelium veroorzaakt witrot en tast zo het hout van loofbomen aan. De echte tonderzwam heeft een voorkeur voor berken en beuken, maar komt ook voor op lindes en populieren. Het is een zwakteparasiet, wat wil zeggen dat hij voornamelijk parasiteert op verzwakte bomen totdat ze afsterven, waarna hij als saprofyt verder leeft op het dode hout. Wanneer de boom omvalt, is de zwam in staat om een nieuw hymenium te produceren die haaks staat op het oude vruchtlichaam, zodat de sporen loodrecht naar beneden kunnen vallen.[noot 4]

In de lente en de herfst verlaten de basidiosporen de buisjes, waarbij de grootste hoeveelheden in de maanden mei en juni vallen. De sporenproductie van de echte tonderzwam is in vergelijking tot die van andere zwammensoorten groot, soms wordt door een enkel vruchtlichaam elk uur 887 miljoen sporen geproduceerd.[11] De grond rond een groep echte tonderzwammen kan in deze periode wit zien van de gevallen sporen.[5]

De echte tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van veel insectensoorten, waaronder een aantal zeldzame kevers en sluipwespen. Deze leggen hun eitjes in het vruchtlichaam, waarop de larven zich te goed doen aan het vlees.

De paddenstoelen van de echte tonderzwam worden al sinds de prehistorie door mensen gebruikt. Zo ontdekte men in een zak van Ötzi, een 5300 jaar oude ijsmummie, een voorwerp van gevlochten schimmeldraden van de echte tonderzwam.[10] Uit het vruchtlichaam kan een zacht vilt worden gewonnen, waarvan in het verleden bijvoorbeeld handtassen en hoofddeksels werden gemaakt.[12] Verder werd de echte tonderzwam gebruikt om het nachtelijke zweten van tuberculosepatiënten te minderen.[bron?]

Tegenwoordig zijn tondels een bekende toepassing van de echte tonderzwam. De kernen van jonge zwammen worden gekneusd tot het pluizige, zachte tondel. Deze tondel wordt gebruikt om vonken op te vangen, zoals uit tegen elkaar geslagen vuurstenen, waarna het lange tijd kan gaan smeulen.

De middelste bonte specht heeft de typische gewoonte om de nestingang onder een overkapping te maken, zoals een aanhechting van een grote tak of een consolevormige paddenstoel als de echte tonderzwam. Het vlieggat heeft een doorsnede van minimaal 34 millimeter en de nest een breedte van ongeveer 12 centimeter en een diepte tussen de 20 en 35 centimeter. Nestholtes van de middelste bonte specht zijn aangetroffen van een tot meer dan twintig meter boven de grond, maar meestal op een hoogte van vijf tot tien meter. Gemiddeld genomen bouwt de middelste bonte specht zijn nest hoger dan de grote bonte specht.

wenum 7 

Dikrandtonderzwam

 

 

 

 

 

 

 

KROONDOMEIN BOOMSTRONK-KATHEDRAAL OP 10 JANUARI 2018

Wandeltocht vanaf Wenum-Wiesel richting Hoogsoeren en omgeving.

In samenwerking met  www.samenoppad-wandelen.nl

Voetbal Vereniging WWNA, Wieselsedwarsweg 28, 7345 AB Wenum-Wiesel.

wenum 1

Let op: een andere startlocatie vandaag. We vertrekken snel naar het

Kroondomein. Er is veel te zien vandaag.

 

We komen langs het plaggenhutje waarin Koningin Wilhelmina vroeger zat te schilderen.

De Boomstronk-Kathedraal bronzen bomen 40 stuks in een formatie bij elkaar opgesteld leg ik graag op de dag zelf nog goed uit.

 

Zie de foto van Koningin Beatrix tijdens de onthulling.wenum 4

 

We lopen door de Kroondomeinen door de oude bossen. Die op sommige plekken teruggegeven zijn aan de natuur. Oud hout blijft hier liggen om speciale soorten zwammen een kans te geven. Op de foto zien we de echte tondelzwam de platte tondelzwam en de rechter is nog weer een ander soort. Vele soorten zijn er. Ze zitten ook in de winter aan de bomen. Elke ring die erbij komt staat voor een jaar. Tondel het binnenste van deze zwammen, wordt door sommige culturen gebruikt als geneesmiddel. Ook voor een vuurtje maken is het bruikbaar als het eenmaal brand blijft het heel lang gloeien.

 

Verder gaan we naar Hoog Soeren voor de Café-rust en weer terug naar de start door oude en glooiende bossen.

Info: www.samenoppad-wandelen.nl               telnr. 06-53741126

 

10 januari 2018 informatie vooraf

De Kroondomeinen Boomstronk-kathedraal. Wagenrust op ca 9 km en caferust op 16 km.

Graag intekenen voor caférust Bij Pannenkoekenhuis in Hoog Soeren

Lekkere Pannekoeken

Hebben ze daar, een grote naturel pannekoek heb ik kunnen bedingen voor 6 euro. Verder hebben ze ook soep voor 4,5 euro en een broodje kroket 3,5 euro en eventueel kan je ook intekenen voor broodje kaas of broodje ham. Hiervan weet ik de prijs niet. Uit respect voor deze mensen waar ik toch een korting heb kunnen bedingen om niet jullie eigen brood daar binnen te nuttigen. Er ligt een intekenlijst op de inschrijftafel de caferust wil graag een indicatie wat hij kan verwachten. Er zal geen uitgebreide kaart beschikbaar zijn dit ook ivm de korte tijd dat we daar maar zullen zijn.(ca 16 km) Graag bij binnenkomst gelijk gaan zitten. De kopjes zullen op tafel staan ze komen langs om koffie en thee te schenken en verdere bestellingen op te nemen. Graag op het moment dat het kan zelf met je rekening gaan afrekenen. Pinnen werkt het snelst.

Boomstronk-kathedraal

Koningin Beatrix was onder de indruk vh kunstwerk dat hij in Almere had gemaakt, “De Groene Kathedraal”. In 1987 plantte hij daar 178 populieren. Hij pootte ze volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims (1211-1290).

De Kathedraal is een kunstwerk van Marinus Boezem in het Kroondomein Het Loo in de gemeente Apeldoorn. Het bestaat uit veertig boomstronken in brons op betonnen fundering, geplaatst overeenkomstig dezelfde plattegrond van de Notre Dame van de kathedraal van Reims.

Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein om de verbondenheid van de Oranjes met dit gebied te onderstrepen. Het werd op 21 augustus 1999 onthuld.

Ook bij dit kunstwerk gebruikt dezelfde kunstenaar de kathedraal van Reims.reims Veertig bronzen boomstronken schetsen de plattegrond van de zuilenrijen van de kathedraal in Reims, op een bosterrein van 125 bij 35 meter. De bovenkanten zijn gepolijst, dit weerspiegelt de natuur. Kunstwerk Kroondomein. Ook de gotische kathedraal in Reims werd door haar harmonieuze bouw gezien als de spiegel van de natuur. Het zijn statische beelden die de veranderlijke gestalte van bomen en planten in de omgeving alleen maar benadrukt. Hierdoor zijn kunst en natuur - net als in een gotischsche kathedraal - voor altijd met elkaar verbonden.

Het kunstwerk in de Kroondomeinen is niet gemarkeerd en ligt verborgen in het bos, we komen er vandaag tijdens onze wandeling zo maar langs. En we lopen er doorheen. Een jaar of 15 geleden was er nog een informatiebord maar dat is nu verdwenen.

Koningin Beatrix en prinses Juliana konden met de opening van het kunstwerk ook niet met de auto. Dit gebied is alleen voor de boswachter en af en toe zie ik eens een auto met een aanhanger als er toestemming is om hout mee te nemen uit het bos

 

Meer informatie over de kroondomeinen via deze link Informatie Kroondomein

Wenum Wiesel 10 01 2018

Route Kroondomein met Boomstronk-Kathedraal

 

           Laren

Logo SopDe eerste SOP-tocht in 2018 is, zoals organisator Henk zegt: ’’De Nieuwejaarstocht”. We zijn weer te gast in de kantine van sv Laren ‘99. Ons hoofddoel vandaag is de Naarder Vesting. Henk heeft een mooie wandeling via het Goois Natuurreservaat Westerheide en Bussum voor ons uitgestippeld.. De wagenrust is achter het Bussumse gemeentehuis.  Sinds 1 januari 2016 is het gemeentehuis van de laren 1samengevoegde gemeente “Gooise Meren” (Bussum, Naarden en Muiden). De opening vond plaats op 11 september 1961. De klokkentoren met carillon dateert uit 1973. Het gemeentehuis werd als decor gebruikt door Van Kooten en De Bie, als gemeentehuis van de fictieve gemeente Juinen. Van hier komen we al snel in Naarden. Het is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed te wandelen over de verdedigingswerken. De omvangrijke vesting, waarvan nog grote delen uit de 17e eeuw aanwezig zijn, is voor het grootste deel vrij toegankelijk. De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en biedt ook onderdak aan het Nederlands Vestingmuseum in het bastion Turfpoort. Hier kan de bezoeker zien hoe een vesting er tijdens het gebruik uitzag, en verder de collectie voorwerpen van 1350 tot 1945 bekijken. Het Waterliniepad loopt om de vesting heen, waardoor de omvang van de werken goed zichtbaar wordt. De complete vesting was tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat, maar is op die datum door de Rijksgebouwendienst overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Na opheffing van de militaire functieLaren 2 zijn de delen ervan successievelijk van Defensie overgeheveld naar de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. De vesting is een beschermd stadsgezicht. We wandelen historisch Naarden door en zien ook nog de Grote- of Sint-Vituskerk. Het is een grote, gotische basiliek uit de 14e en 15e eeuw. Voordat we naar de grote rust gaan, komen we ook nog door de Utrechtse Poort. Deze werd gebouwd in 1877 en vervangt een poort uit 1680 op dezelfde plaats. De huidige poort bestaat uit een open doorgang met profielmuren aan weerszijden en aan de kant van de stad een wachtgebouw. Hierna komen we al snel op het Naarder Sportpark waar we in de kantine van NVC (Sportvereniging Naarden '79-de Vesting Combinatie) mogen rusten. Na deze pauze gaan we weer verder en komen in het Goois Natuurreservaat op de Tafelbergheide en Blaricummerheide. Van hier komen we al snel in Laren waar we een mooi deel van zien. Zo komen we bij het vernieuwde Singer. Singer Laren is een uniek, particulier cultureel erfgoed dat bestaat uit een museum, theater, villa en beeldentuin. Het werd geopend in 1956 en in die ruim zestig jaar heeft de tijd niet stilgestaan. De meest recente ontwikkeling zal vast niemand zijn ontgaan. Vanaf begin september 2017 heeft Singer Laren een gloednieuw theater. Hierna moeten we nog een paar kilometer wandelen alvorens we weer ons startpunt bereiken.

Laren 3 01 2018

Route Nieuwjaarstocht

                                                                1e Bennekomse Bostocht
Ben 1Met zijn ruim 16.000 inwoners kan Bennekom al niet meer een dorp worden genoemd. Het kleine Veluwekeizer 1600x1067 stadje ligt op de grens van de Zuid Westelijke Veluwe en de Zuidelijke Gelderse Vallei. Administratief valt het onder de gemeente Ede. Het stadje ligt ingeklemd tussen Ede en Wageningen. Bennekom heeft een lange historie, uit opgravingen in de omgeving blijkt het al terug te gaan tot 800 v. Chr. In het stadje wonen veel bekende Nederlanders o.a. Reiner v.d. Berg, Hans Dorrestein, Rob de Nijs en Bert de Vries wonen hier, Willy Walden en Boer Koekoek hebben hier gewoond. Toerisme speelt in dit stadje een belangrijke rol omdat het zo mooi ligt tussen de heidevelden en bossen. Bij uitstek is het gebied geschikt voor wandelaars en fietsers en veel mensen hebben dat al ontdekt. Ook kasteel Hoekelum is een veel bezochte plek. Het prachtige landgoed met kasteel ligt tussen Ede en Bennekom. Wij lopen er vandaag ook langs. De oudste vermelding Ben 2van het huis stamt uit 1396 maar algemeen wordt aangenomen dat het veel ouder is. In 1735 werd het volledig herbouwd in de huidige staat. Het landgoed heeft veel eigenaren gekend maar is sinds 1988 in bezit van het Gelders Landschap. Het wordt nu gebruikt als trouw Locatie en party centrum. Na het bezoek aan het kasteel wandelen we de bossen in rond Bennekom en Wageningen. Bossen Heidevelden leuke smalle bospaadjes zullen we op deze wandeling zien. De café  rust hebben we in de kantine van VV Wageningen, we zijn daar al verschillende keren gestart maar nu zijn we van harte welkom op de rust. Er zijn broodjes kroket en soep in de aanbieding , maar wel een consumptie nemen a.u.b. dan zijn we volgende keer weer van harte welkom. Na de café rust weer door de bossen en velden van het Bennekomse bos. Op de terugweg naar de finish lopen we nog even door het gezellige centrum van Bennekom. Onderweg krijg U de goede verzorging die u van het Sop gewend ben.Deze keer iets extra’s op de 2e wagenrust wat met de jaarwisseling te maken heeft.

Prettige wandeling Casper Seijn

Benekom 27 12 2017           Route Bennekomse bostocht

 

drie 1                                     drie 2

 

 

                               Lopend Vuurtje Driebergen – Rijsenburg

 

B FordDriebergen-Rijsenburg, een dorp op de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug telt ruim 18.500 inwoners en behoort vanaf 2016 samen met een 6-tal andere dorpskernen tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het is gelegen aan de Stichtse Lustwarande, een reeks van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke rand van bovengenoemde Heuvelrug.
Wij zijn te gast bij de plaatselijke Brandweer waar wij de wandeling beginnen. Via de Groene Tuinen, een nieuwe woonwijk met veel aandacht voor energieneutraalDrie 3 wonen, lopen wij het dorp uit langs het voormalig klooster Arca Pacis (Ark van vrede) via een klompenpad naar de Langbroekerwetering. Wij gaan vervolgens langs het Von Gimborn Arboretum richting de Marinierskazerne te Doorn. De mariniers verhuizen in 2020 naar Vlissingen en het terrein komt naar verwachting in 2022 vrij. Recreatiepark Het Grote Bos doemt al snel op. Met zo’n 84 ha. en 800 plaatsen is dit een dorp op zich…
Door het Mollebos lopen wij over de bodem van een bijna drooggevallen meertje (te laag grondwaterpeil) richting Traaij, de A12 onderdoor om daarna Austerlitz aan te doen, een klein dorpje maar met grote bekendheid omdat soldaten van Napoleon in 1804 hier hun kampement hadden. Nu zullen wij ook kampement houden in de vorm van de grote rust en wel in het Dorpshuis van Austerlitz, het Trefpunt, een bij Soppers inmiddels bekend punt. Verkwikt lopen wij in noordwestelijke richting langs het KNVB Sportcentrum en vervolgens over de landgoederen Heidestein en Bornia met z’n karakteristieke dennen en uitgestrekte heidevelden. Een kudde Drentse heideschapen begraast de heide. In de oude schaapskooi is een informatiecentrum van Utrechts Landschap. Voorts wordt de Zwitserse brug aangedaan. Wij steken de Arnhemse Bovenweg over en komen in dedrie 4 Heidetuin, om op het laatste stuk van deze SOP tocht langs de Mariagrot te gaan. Deze Maria- of Lourdesgrot is een kopie van de grot van Massabielle bij de Franse stad Lourdes, waar in 1858 Maria zou zijn verschenen aan Bernadette Soubirous. Deze grot staat op het terrein drie 5van het voormalig Grootseminarie Driebergen-Rijsenburg. Deze grot was danig in verval geraakt, maar is in 2016 gerestaureerd en in oude glorie hersteld. Vermeld moet worden dat een paar Soppers een groot aandeel hebben gehad bij deze restauratie. Voor diegene die hier even een kaarsje willen aansteken, zal de organisatie zorgen dat er kaarsjes aanwezig zijn. Hierna nog een klein stukje en we zijn weer terug bij de Brandweerkazerne.

Driebergen 29 11 2017

Route Lopend Vuurtje

Bijlagen:
Bewaar het bestand Flyer Lopend vuurtje.pdfFlyer[ ]???374 kB

                                                   1e Harscamperpad - Harskamp
hars 1Na de start uit onze nieuwe startplaats Party centrum de Molen lopen we al direct het dorp Harskamp uit. Het dorp Harskamp ligt ten Noordoosten van Ede op de rand van de Veluwe. Administratief valt de gemeente onder Ede en telt ongeveer 4.000 zielen. BehalveHars 2 als legerplaats is het dorp ook bekend om het toerisme, campings en recreatie parken. Vooral fietsen en wandelen wordt in deze omgeving veel gedaan. Met een beetje geluk zien we een huifkar rijden met een vrolijke familie er in, deze vorm van vervoer voor de toeristen wordt hier nog veel beoefend. De militaire basis is een infanterie schietkamp en behoord tot de modernste faciliteit in zijn soort in Europa. Infanteristen kunnen allerlei soorten situaties oefenen. De inwoners van de Harskamp zijn al lang gewend aan het voortdurende geluid van geweer vuur. In de regio zorgt de kazerne voor veel werkgelegenheid. Het 1e gedeelte van deze tocht lopen we van Harskamp naar Otterlo veelal over onverharde wegen die hier nog veel zijn op de Veluwe. Volgens mij zijn de inwoners van dit gebied vrijgesteld van wegenbelasting. Het hoofdzakelijk agrarisch gebeid staat vol met oude boerderijen en landerijen. Veel boeren zijn overgestapt naar het toerisme en beheren een boerencamping. Een vorm van kamperen die steeds populairder wordt. Vlak voor we de Harskamp verlaten om richting Otterlo te gaan lopen we langs verschillende mooie wijngaarden helaas zijn de druiven al geplukt. De café rust hebben we bij een mooie camping in Restaurant de Houtzagerij. De beheerder heeft soep en broodjes kroket en frikandel in de aanbieding, ook is er een cafetaria waar U zelf friet e.d. kan bestellen. Otterlo is een iets kleiner dorp dan de Harskamp. Het ligt aan de rand Hars 3van het nationale park de Hoge Veluwe. In het park ligt het Kroller-Muller museum bekend om zijn grote collectie Vincent van Gogh schilderijen. Voor en na de café rust lopen we een flink stuk over een klompenpad het Eeskoterpad een prachtig pad rond Otterlo. Het pad loopt over boerenerven, bossen en zandverstuivingen. Als we weer in Otterlo zijn lopen we langs het prachtige NH kerkje. Al in 1215 stond hier een kerkje, de huidige kerk is gebouwd op de fundering van dat gebouw. Let eens op de tekst die boven de kerkdeur staat. Terug naar de Harskamp lopen we door het bosgebied rond de Harskamp.

Prettige wandeling Casper Seijn.

Harskamp 15 11 2017

Route Harscamperpad

Bijlagen:
Bewaar het bestand Flyer-Harscamperpad.pdfFlyer[ ]???1763 kB

Wandeltocht vanaf Vaassen richting Emst en omgeving.

Kantine Voetbal Vereniging SV Vaassen, Woestijnweg 67, 8172 CN Vaassen

 

can 1Opnieuw vertrekken we vanaf Voetbalvereniging Vaassen. De laatste voetbalvereniging aan de linkerhand van de Woestijnweg. Nu lopen we in tegenstelling tot januari van dit jaar geheel de andere kant op. We komen dan gelijk bij ons doel het kasteel de Cannenburch.

Maarten van Rossum zit op het bankje al op ons te wachten. Hiervandaan lopen we door het open landschap naar het Kievietsveld. Aan de andere kant van het meer zit de sauna De Veluwse Bron. Wij kunnen daar echter niets van zien.

Hierna komen we op het natuurgebied Vossenbroek. Verassend dat een gebied zo mooi kan zijn met het geluid van de A50 in de verte.can 2

Via de landweggetjes en door de weilanden komen we in Emst bij de caférust. Hier gaan we verder door de weilanden en we komen nog in de buurt van het Hertenheuveltje/Pietersbergje veel benamingen in de volksmond. Vroeger zou dit een pleisterplaats zijn geweest van Koningin Wilhelmina als ze met haar rijtuig door de Kroondomeinen reed.

In dit gebied bevinden zich ook een aantal van de prehistorische grafheuvels die op een lange lijn over de hele Veluwe te zien zijn.

Dan lopen we via weilanden en nog wat kleine bosjes en de sprengen niet te vergeten terug naar Vaassen. We passeren het huis waar ik geboren ben. En we lopen door het bos waar ik als kind gespeeld heb. We noemen dit nog steeds in mijn familie *onze bos*.

can 3

 can 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaassen 1 11 2017

Route Kasteel de Cannenburchtocht

 

Vooruitblik SOP Herfstkleurenwandeling Rosmalen

ros 3We wandelen vandaag door een afwisselend gebied ten zuiden en oosten van Rosmalen, door een gebied met kleinschalige bos- en landbouwgebiedjes, waterlopen, enkele landgoederen, mooie oude Brabantse boerderijen. Kortom veel variatie.ros 1
Wat gaan we zien:
Na het inschrijven in het restaurant van verpleeghuis Mariaoord stappen we vrijwel direct de natuur in. We lopen door het bosgebied dat rondom het verpleeghuis ligt en komen op een bescheiden heuvelruggetje. Via een avontuurlijk kruipgat komen we aan de andere kant van de A59. Een mooi stukje bosgebied volgt, met waterlopen, grillige bomen en volop paddenstoelen. We passeren de stuw in de Grote Wetering en via een grasdijkje komen we bij de markante, eeuwenoude pachtboerderij Eikenlust met z'n markante torentje.
ros 4 1600x1200 kopieDan komen we op De Wamberg, een bosrijk landgoed van ongeveer 182 ha groot. Naast het kasteeltje, zien we boerderijen, een tuinmanswoning en een koetshuis met een poort. Ook zijn er vijvers die onderling met elkaar in verbinding staan. Het gebied is in de tweede helft van de 14e eeuw ontgonnen. De oudste boerderij dateert uit de 14e eeuw. We lopen een mooie route over dit landgoed, met z'n fraaie waterpartijen.
Bij het verlaten van het landgoed treffen we de wagenrust.

Hierna komen we op het volgende landgoed: Coudewater. In vroegere jaren was hier een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. We treffen op het terreinros 5 meer dan 100 verschillende en bijzondere bomen, daarnaast tal van monumentale gebouwen. Via een fraai pad langs de golfbaan verlatten we het landgoed. Door een poortje komen we in een volgende bosgebied met daarin de restanten van het oude zwembad. We lopen een stukje langs de rand van het kerkdorpje Maliskamp, passeren het viaduct/rotonde over de A59 en dan nadert het bosgebied van Mariaoord. We slingeren hier doorheen en komen nog op een mooi veldweggetje. Enkele bospaden volgen en dan komt Mariaoord in zicht voor de lunch.
Na de lunch gaan we de Oostzijde ontdekken. We komen langs de Zorgboerderij Mariënburg en gaan dan de bossen van het waterleidingsgbeied van Brabant Water in. We komen op een fraai heidegebiedje. Met een beetje geluk zien we de - kleine - schaapskudde. We vervolgen de route over de Nulandse heide, een mooi gevarieerd gebiedje. Dan komen we op het nieuw aangelegde snelfietspad tussen Den Bosch en Oss. Al snel verlaten we dit en lopen langs de nu lege maisakkers naar de 2e wagenrust. Hierna lopen we naar een ander gedeelte van de waterleidingbossen. Volgens zeggen wordt hier het lekkerste drinkwater gewonnen. We lopen kris kras voor het bos, waar we nog even kunnen genieten van de fraaie kleurkleuren en paddenstoelen. We komen aan het einde van onze wandeling. Nog een fraaie laan en we zien Mariaoord opdoemen.
Een fijne wandeldag gewenst!

Rosmalen 25 10 2017

Route Herfstkleuren wandeling

                                                           1e Vrouwe Cuneratocht - Rhenen
cu 1 kopieDe 1e Vrouwe Cuneratocht staat in het teken van de Legende van de Heilige Cunera. Het verhaal speelt zich af in de 4e eeuw na Christus. Cunera een prinses uit Engeland was op bedevaart geweest met nog enkele 10 tallen meisjes in Rome. De terugweg werd gedeeltelijk gemaakt per boot over de Rijn. Ter hoogte van Keulen werd de boot overvallen door rovers en iedereen vermoord . Alleen Cunera overleefde de slachtpartij en werd door de toenmalige Koning v Rhenen gered en meegenomen naar zijn kasteel. Daar genas ze voorspoedig van haart wonden. Al gauw begon Cunera zich het lot aan te trekken van de armen en deed erg veel goed werk voor deze mensen. Allegonde de vrouw van de Koning zag hoe geliefd Cunera was, waarschijnlijk ook bij haar man. Toen die op jacht was vermoorden ze Cunera en begroef haar in de stallen. Natuurlijk kwam de Koning daar achter en werd Allegonde gestraft, Maar voor dat voltrokken kon worden gooiden ze zich zelf van de Grebbeberg en overleed daarbij. Cunera werd begraven op een heuvel in Rhenen In de loop van de tijd vonden ercu 3 wonderbaarlijke genezingen plaats bij haar graf. 300 jaar later werd ze heilig verklaard en werd Rhenen een bedevaartplaats. Haar halsdoek waar ze mee werd cu 2vermoord wordt bewaard in Utrecht in het Catherijnen convent. Tussen 1400 en 1450 werd van de opbrengsten van de bedevaartgangers de Cunerakerk gebouwd. Dit is in het kort de legende van de Heilige Cunera. Prachtige Legende natuurlijk maar er moet wel iets van waarheid in zitten anders zou de Cunerakerk er nu niet zijn. De tocht voert ons langs verschillende belangrijke plaatsen uit deze legende. We lopen langs de Cuneraheuvel, de Cunerakerk en verschillende plaatsen waar Cunera is geweest. Zeer toepasselijk start en eindigt de tocht in het Cafe restaurant Cunera in Rhenen. Maar het is natuurlijk niet alleen Cunera wat de klok slaat. Deze wandeling bied U natuur, cultuur en geschiedenis. Wij lopen door oud Rhenen en wandelen o.a. langs de overblijfselen van de stadsmuur. Na Rhenen gaan we de natuur in en lopen door de Rhenense stadsbosseen, door de Plantage Willem 3 en een klein stukje Prattenburg naar onze Café rust bij CR de 3 zussen in Veenendaal. Na de rust wandelen we terug door de bossen tussen Veenendaal en Rhenen en langs Kwintelooijen deze keer gaan we er niet in, dus geen zand happen. Via de Thijmse bossen en een oude leemkuil wat nu een leuke natuurplas is lopen we terug naar Rhenen.
Prettige wandeling Casper Seijn.

Rhenen 18 10 2017Route Vrouwe Cuneratocht

De Amersfoortse Natuurtocht                                       logo

                           

De tocht gaat deze keer via Nimmerdor, Dorrestein en Stadspark Randenbroek naar het natuurgebied Schammer.Amersfoort 11 10 2017n
Vandaag de dag is Nimmerdor een prachtig natuurgebied. De beplanting met zijn typische naaldbomen wordt inmiddels afgewisseld met een eiken- en berkenbos. Er staan oudere bomen, wat het landgoed des te sprookjesachtiger maakt. Randenbroek is een van oorsprong middeleeuws huis en landgoed. Het is nu een stadspark van Amersfoort, gelegen aan de rand van een moerassig gebied (broek), op een van de zandhoogten aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De heuvels in Park Randenbroek zijn rivierduinen, die hier na de laatste ijstijd (± 10.000 jaar geleden) zijn ontstaan. De Heiligenbergerbeek sleep in die tijd een lage bedding uit waardoor de hogere oeverlanden uitdroogden. De wind liet het zand vervolgens opstuiven tot heuvels. Het landgoed is rond 1814 ingericht als park door de tuinarchitect Hendrik van Lunteren. In Park Randenbroek groeien zeker vijfendertig soor¬ten bomen en strui¬ken, en vijftig soorten planten. Door het jaar heen kunt u hier vijfender¬tig soorten vogels en zes soorten vleermuizen zien. Hiervandaan gaan we de fietstunnel onder de A28 door en komen zo in De Schammer, een gebied Amersfoort 11 10 2017mdat ligt tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Het gebied is genoemd naar de historische boerderijplaats ’t Scham, die in het gebied stond. Via het Lockhorsterbos en langs de Heiligerbergerbeek gaan we over de Paradijsbrug weer terug naar Nimmerdor. We gaan voor de grote rust weer terug naar voetbalvereniging Amsvorde. Na de rust gaan we via Klein Zwitserland naar het Belgenmonument. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, vluchtten circa een miljoen Belgen de grens over naar Nederland. Deze vluchtelingen waren zowel burgers, die vreesden voor het oorlogsgeweld en de vermeende wreedheden van de Duitsers, als militairen die ofwel deserteerden of van hun legereenheid waren afgesneden. Als blijk van waardering werd het gedenkteken opgericht voor de genoten gastvrijheid. Tot slot gaan we richting Zon en Schild, een inrichting voor geestelijke gezondheidzorg en dat ligt in een deel van Landgoed DeTreek Henschoten.

Amersfoort 11 10 2017

Route Amersfoortse Natuurtocht

                                             VOORBESCHOUWING “4e MOOI ZWIJNDRECHT”

Ondanks alle lichamelijke tegenslagen is het mij gelukt jullie een prima
tochtje door en rondom Zwijndrecht aan te bieden.
zwijn 2Evenals in de voorgaande jaren starten we vanuit Xiejezo in de Grote Beerstraat. Via de kortst mogelijke route gaan we naar de 'Stadsbrug', die Zwijndrecht met Dordrecht verbindt.
Na de overbrugging vervolgen we onze tocht over een oude Dordtse dijk om nazwijn 4
een kilometer of zes even te stoppen voor een wagenrust, verzorgd door één mijner dochters en geassisteerd door mijn echtgenote. Vervolgens gaan we via een parkje, de Smitsweg en Kilweg over de beroemde Amstelwijck fietsbrug naar de Kiltunnel. Deze tunnel voert ons onder de Dordtse Kil door naar de Hoekse Waard, waar we langs deze Dordtse Kil lopend met een mooie aanblik op de buitenkant van Dordrecht en Zwijndrecht verder gaan. Met wat geluk zien we schepen op weg van of naar verre havens. Een kilometer verderop verlaten we de oever om te gaan rusten in de kantine van vv 's Gravendeel.
Als de marsleider het teken om te vertrekken geeft, volgen we hem terug naar de dijk om op de route verder te gaan. Even verderop komen we in een groene wereld met dolende schapen en alleen maar stilte om ons heen. Enkele hekken die we tegenkomen zullen wel voor hilariteit, maar niet voor problemen zorgen.
zwijn 3Aan het eind van deze stille wereld wacht ons het lieflijke Puttershoek, waar ons wederom een verrassing wacht, namelijk een overtocht met 'de Putter' zwijn 1naar Zwijndrecht.
Als we allemaal behouden aan de overkant zijn aangekomen, gaan we langs de oever van de Oude Maas lopend terug naar onze startlocatie. Maar eerst genieten we nog even van de lekkernijen die ons bij de tweede wagenrust geboden worden.
Al met al bied ik jullie een pracht van een wandeling, waarvan er niet veel zijn in onze SOP-geschiedenis. Dus : “komt het zien” en beleef het.


Quirinus Hoogland

Zwijndrecht 27 09 2017Route Mooi Zwijndrecht

 

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.