Route informatie GW

2e Piramidetocht 28 februari 2018                                                                                                 Logo Sop

aus 1Vandaag zijn we van SOP weer te gast in ’t Trefpunt, het Dorpshuis van Austerlitz, waar we door de beheerder weer gastvrij worden ontvangen. Vandaag is het weer een tocht met start, rust en finish op dezelfde locatie. De tocht gaat voor een groot deel door het gebied van de Piramide, dus ook over het grondgebied van de gemeente Woudenberg. We zien onderweg een oorlogsmonument waar in de 2e wereldoorlog 15 mensen zijn gefusilleerd op 16 oktober 1942aus 2. Het oorlogsmonument in Woudenberg is een zwerfkei. Voor de steen is houten paal geplaatst waarop twee plaquettes zijn aangebracht, één met de namen van de vijftien slachtoffers en één met de eerste coupletten van het Wilhelmus. De zwerfkei en de houten paal zijn een halve meter hoog. Natuurlijk mag de Piramide van Austerlitz niet aus 3ontbreken. Laten we hopen dat het vandaag net zulk mooi weer is als tijdens het voorlopen, zoals op de foto’s te zien is, was dat een erg mooie dag. We gaan voor de pauze richting Maarn en Woudenberg, na de pauze gaan we in de richting van Zeist en komen op het terrein van de K.N.V.B. Het KNVB-sportcentrum, tegenwoordig KNVB-campus genoemd! Ons duo wandelroutes bedenkers: Piet Halff en Kees van Veluw, zij regelden voor deze tocht met een bekende op het sportcentrum dat wij het complex kunnen bekijken. Ook tijdens het voorlopen van de tocht mochten we het terrein betreden en deed hij het

hek voor ons open

Austerlitz 28 02 2018

Route Pyramidetocht 

 

Hars 1Na de start uit onze nieuwe gezellige  startlokatie lopen we al snel de Harskamp uit. Harskamp is een typisch Veluwe dorp gesticht rond 1300 toen aan de rand van het zand zich boeren gingen vestigen. Na het verlaten van het dorp lopen we via het buitengebied van de Harskamp richting het zand . Het doel van onze tocht vandaag. Het Kootwijkerzand is een 700 hectare groot stuifzand gebied waar zichHars 2 al 2500 christus mensen vestigden . 200 na de start van onze jaartelling vestigde zich er veel boeren op de toen vruchtbare grond. Door verkeerde en te intense landbouw verzanden het gebied , wat weer tot gevolg had dat de waterputten dichtstoven en zodoende werd het gebied waardeloos voor de landbouw. Wij lopen over het zand met zijn typische stuifheuvels en de voor het gebied kenmerkende vliegdennen. Best zwaar wandelen maar in ruil daarvoor krijgen we mooie vergezichten over het zand. Het gebied wordt gezien als het grootste stuifzandgebied van Europa. Het geeft je het idee dat je door een woestijn loopt. Kootwijk  is een pittoresk dorpje aan de rand van het zand, met ongeveer 400 bewoners waar het lijkt of de tijd stil heeft gestaan. In 1967 werd het dorp zwaar getroffen door een in Nederland zelden voorkomend natuur fenomeen , een enorm zware windhoos trok over het dorp en liet een zwaar spoor van vernielingen achter. Wonder boven wonder was er alleen materiele schade en waren er slechts enkele lichtgewonden. Ook Harskamp werd zwaar getroffen door de windhoos. In het dorpje hebben we onze café Hars 3 kopierust in het leuke Restaurant t,Hilletje. Na de rust weer het zand op richting Radio Kootwijk een voormalig zendpark dat in de 1e helft van de vorige eeuw een belangrijke communicatie verbinding vormde tussen Nederland en zijn Koloniën. Het werd gebouwd in 1918 en stond in verbinding met Radio Bandoeng op het eiland Java. De keuze voor de plek van het zendstation viel op het Kootwijkerzand om zijn openheid en dunne bevolking , wat een ongestoorde ontvangst betekende. Rond het gebouw stonden diverse 200 meter hogeHars 4 zendmasten een voor die tijd ongekend huzarenstukje. Duizenden Nederlanders konden zo contact leggen met familie in de Oost en de woorden hallo Bandoeng hier Den Haag zijn legendarisch geworden. In de oorlog gebruikten de Duitsers het station om contact te hebben met hun duikboten vloot . Bij hun aftocht bliezen ze alle zendmasten op , een poging om het kolossale betonnen hoofdgebouw op te blazen mislukte . Gelukkig maar want zodoende kunnen wij het misschien niet zo mooie maar wel indrukwekkende en Historisch belangrijke gebouw nu nog bewonderen. Het is nu een museum. Na Radio Kootwijk lopen we via het zand weer terug naar de Harskamp. Nog even door het gezellige centrum en dan zijn we weer terug bij de finish.

Prettige wandeling Casper Seijn

Harskamp 14 02 2018

Route Woestijntocht

 

Wandeltocht van 31 januari 2018 van AV Pijnenburg naar De Rank een gebouw behorende bij de Wilhelminakerk te Soest.

Vergeleken met mijn wandeltocht van vorige week woensdag van Huis ter Heide – Austerlitz v.v. is deze wandeltocht een peulenschil. Geen bomen over de paden en minder modderig. Vorige week hadden wij te maken met veel bos – zand en hei oftewel veel onverharde paden maar woensdag a.s. hebben wij te maken met toch iets meer verharde ondergrond.

Zoals gezegd vertrekken wij van A.V. Pijnenburg in de noordelijke richting en wandelen wij langs de buitengrens van Soest. Wij komen langs mijn woning en via woonwijken met voetpaden en vijvers lopen wij langs het Pijnenburgerbos en het Soesterveen in de ri. van het industrieterrein op weg naar het Soester Eng.

De Soester Eng is een open akkerbouwgebied dat ligt op een stuwwal. Deze wal is 150.000 jaar geleden opgestuwd, toen grote ijsmassa’s zich tot onze streken uitbreidden. De Eng bereikt op sommige plaatsen een hoogte van ±20 meter boven de zeespiegel. De noordelijke zijde van de Eng is – op enkele groene schakels na - in de loop van de 20e eeuw helemaal opgeslokt door de bebouwing van Soestdijk. Gelukkig is aan de zuidkant van de oorspronkelijke Eng  nog een flink stuk (circa 60 ha.) van het open agrarisch gebied bewaard gebleven. De Zuidelijke Eng is door de gemeenteraad in 1992 aangewezen als een beschermd dorpsgezicht, zoals omschreven in de monumentenverordening.

Op de Eng zien wij ook de stellingkorenmolen De Windhond. De romp van de molen bestaat uit 190.000 gele IJsselsteentjes in kruisverband. De molen werd langgeleden afgebroken, herbouwd en op 10 mei 2008 werd de molen heropend op de hoogste punt van de Eng. De molen is in vol bedrijf en heeft in het 4e kwartaal van 2017, 29.214 omwentelingen gedraaid. De meelproducten die de molen heeft gemalen worden in de molenwinkel verkocht.

Na de rust gaan wij op weg ri. Baarn. Wij wandelen langs de Naald in Baarn.

De Naald van Waterloo is een monument uit 1815 in Baarn, ontworpen door de architect Abraham van der Hart. De Naald van Waterloo werd opgericht ter ere van Willem Frederik, prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Via Het Baarnsche bos wandelen wij deels langs het hekwerk van paleis Soestdijk in de ri. van De Stulp en het Pijnenburgerbos. Mooi bosgebied. Wij steken daarna de provinciale weg over en via de Pijnenburgerlaan met zijn mooie boerderijen komen wij terecht bij het Herinneringsbos.

Je heb de keuze om de as met of zonder Herinneringsboom te verstrooien of de as verstrooien op een zelfgekozen plek. Met een Herinneringsboom wordt de as verstrooid in het plantgat of rond de stam van een tijdens de plechtigheid aan te planten Herinneringsboom. Bij het planten is deze boom twee à drie meter hoog

Na dit uniek stuk bos zijn wij bijna weer terug op de finishlocatie.

Soest 31 01 2018Route Natuurtocht Soest

Wederom is de start bij de voetbalvereniging VVOP.  Vanaf de start lopen we door het centrum van Voorthuizen. Volgens de overlevering is Voorthuizen ontstaan rond een doorwaadbare plaats ( voorde) in de niet meer bestaande Ganzenbeek.

We komen op het Smitsplein, langs een beeld van de Bunckmansage. Deze sage gaat over een reus die passerende reizigers lastig viel. Zo ook een violist. Als laatste wens wilde hij graag nog een keer spelen en middels de hoge tonen stortte de reus dood neer.

Even verder staat nog een beeld van De Plaggemaaier.

We zijn zo door het centrum en lopen richting Zeumeren. Via dit buurtschap en recreatiegebied gaan we verder het buitengebied in. Hier zal de eerste wagenrust zijn. We vervolgen onze weg via de zuidkant van Appel, (gemeente Nijkerk) richting Zwartebroek. Dit gebied is ontstaan als gevolg van veenontginning. We lopen dan ook in een wat lager gelegen gebied, en het kan hier wat nat zijn. Via een klompenpad komen we in Zwartebroek.

Hier is de café-rust. Het is toegestaan om je eigen brood op te eten, natuurlijk wel met het gebruik van een consumptie. Een broodje kroket of een kopje soep kosten 2 euro. Dus voor deze prijs kan je het bijna niet laten staan!

Na de rust lopen we via een natuurgebiedje richting Appel. We lopen dwars door Appel, (in 2008 werd hier nog een middeleeuwse versterking

ontdekt!) en als we hierdoor heen zijn, is er nog een wagenrust. Het laatste deel van de wandeling gaat vooral langs de grens van Voorthuizen. Aan de ene kant de huizen en aan de andere kant de weilanden. Als we dan de drukke weg naar Putten zijn overgestoken, naderen we het eindpunt.

Fijne wandeling, Bertus en Hans

Voorthuizen 7 02 2018

Route Rondje Voorthuizen

SOP wandeling op 24 januari 2018.

Op 21 januari 2018, liep ik, samen met mijn echtgenote, nog door de straten van Valencia en de temperatuurmeter gaf daar 24 graden aan. Dat was even schrikken toen wij weer in Nederland terug kwamen. Valencia is derhalve echt een aanrader.

Maar nu de wandeltocht van vv Vliegdorp te Huis ter Heide naar het        ’t Trefpunt in Austerlitz en weer terug. De tocht gaat grotendeels door bebost gebied waarbij wij ook hei, zand doorkruisen en langs diverse vennen wandelen.

Ik dacht dat ik Zeist aardig kende doch de wijk Kerckebosch in Zeist verraste mij door complete nieuwbouw waarbij alle grote flatgebouwen, m.u.v. de Prinses Margrietlaan, waren gesloopt en een soort villawijk was ontstaan. Ik moest mijn wagenrust verleggen naar de Prinses Margrietlaan. Vanaf de wagenrust gaan wij in de richting van de bekende schaapskooi van Zeist.

Schaapskooi Heidestein in Zeist is een originele potstal uit 1884. De stal is in 1980 gerestaureerd en nu in gebruik als informatiecentrum. De oude schaapskooi is daarnaast ook de thuishaven van een kudde Drentse heideschapen.

Op het open veld rond de kooi worden de schapen 's winters bijgevoerd. Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten in en rond de Schaapskooi, zoals de lammetjeskijkdagen in het voorjaar, het Schaapscheerfeest in de zomer en het kerstfeest in december. 

Wij vervolgen onze wandeling naar ’t Trefpunt in Austerlitz een voor ons bekende plaats om te lunchen.

Na de lunch vervolgen wij onze wandeling weer in de richting van Soesterberg en onderweg komen wij langs de Pyramide van Austerlitz en De Wallenburg in Soesterberg beiden met een Frans tintje. Ook komen wij langs het paalkampeerterrein.

Pyramide: In 1804 lag hier een uitgestrekte heidevlakte, waar Franse legertroepen zich vestigden om oefeningen te houden. Bepaalde plekken in boswachterij Austerlitz, maar vooral veel namen en de piramide herinneren nog aan die tijd. De aarden piramide met obelisk (totaal 28,5 meter hoog) is door de Franse soldaten in hun vrije uurtjes gebouwd als eerbetoon aan Napoleon. De naam Austerlitz komt van het gelijknamige stadje in het huidige Tjechië. Napoleon versloeg er de Oostenrijkers en Russen op destijds Oostenrijks grondgebied.

Paalkampeerterrein: Een paalkampeerterrein is een door Staatsbosbeheer geëxploiteerd kampeerterreintje, bestemd voor wandel- en fietskampeerders. De voorzieningen zijn minimaal en bestaan slechts uit een pomp (geen drinkwater). In een straal van 10 meter rond die pomp mag men gedurende 72 uur een tent opzetten. Er is geen beheerder en het gebruik is gratis. Paalkampeerterreinen zijn vaak slechts per fiets of te voet bereikbaar, en bevinden zich meestal aan of nabij een lange-afstand-wandelpad of -fietspad. Er zijn 31 paalkampeerterreinen. Een overzicht van paalkampeerterreinen is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

De Wallenberg: Vanaf 1797 zette de Fransman Jean Maurice d'Amblé de onvruchtbare heide hier om in landbouwgronden. Zijn woning die op deze plaats stond en de ontginning noemde hij Wallenberg. Ze waren genoemd naar de opgeworpen aarden wallen en het naburige gehucht Den Berg, nu Soesterberg.

In 1804 werd de heide ten oosten van Zeist gebruikt als kampement voor de Franse troepen. Generaal August F.L. Viesse de Marmont was opperbevelhebber van de Franse en Bataafse troepen in Nederland. Hij maakte op de heide ten noorden van Driebergen een militair kamp van 18.000 militairen, ten zuiden van de hofstede. Damblé zou voor zijn ontginning ook de paardenmest van het Marmontsbarak gebruiken.

In 1804-1805 betrok hij mest van het nabijgelegen Frans-Bataafse leger. Hij leverde ook hout voor de keukens en de verwarmingen van de militairen.

Na deze bijzonderheden wandelen wij weer terug naar de startplaats zijnde het terrein van vv Vliegdorp te Huis ter Heide.

Huis ter Heide 24 01 2018

Route Natuurtocht Soesterberg

 

                                                             3e Rondje Lunteren

lun 3 kopieHet Sop 3e Rondje Lunteren start vanuit de kantine van de plaatselijke voetbalclub VV Lunteren. De trotse zaterdag 2e klasser is een bloeiende vereniging die midden in het dorpsleven van Lunteren staat. Lunteren is een dorp in de gemeente Ede met ongeveer 14.000 zielen.  Met pijn in het hart moesten de Luntenaren hun onafhankelijkheid op geven, en zijn opgegaan in de grote Gemeente Ede. Gelegen op de Veluwe is het een prachtige uitvalbasis voor mooielun 1 kopie wandelingen in de omgeving. Zoals zoveel dorpjes hier in de buurt heeft het een hoog percentage Gereformeerd christelijke bewoners . Daardoor is het een hecht en soms gesloten gemeenschap, door sommige wel gezien als stug. Toch zijn de inwoners wel vriendelijk tegen de vele toeristen die het dorp zomers bezoeken, vanwege de vele campings die zich aan de randen van de bossen bevinden. Een aanrader zijn de oud Lunterse dagen in Augustus tijdens de Heideweek .Op de markt staan  vele oude beroepen, streekproducten en diverse festiviteiten. Ook wordt de Heidekoningin van dat jaar gekozen. Als we het centrum uitlopen wandelen we meteen het Lunterse buurtbos in. Het bos is aangelegd door de Hr. v.d. Ham plaatselijk Notaris en weldoener, hij liet grote stukken woeste nutteloze grond ontginnen en bossen aanleggen voor recreatie en toerisme. De man moet een visionair geweest zijn, want vele inwoners verdienen nu hun brood in het toerisme. Midden in het bos op de Galgenberg staat een typische uitkijktoren ook gebouwd door v.d. Ham . We lopen over de vele onverharde buitenwegen die hier zijn richting Ede en lun 2 kopiehebben onze café rust  in CR Vroeger een mooi restaurant met vlotte bediening, helaas mogen we daar ons brood niet opeten. Via de heidevelden en bossen rond Ede en Lunteren zwerven we weer terug naar Lunteren. We lopen door het landgoed Kernheim  langs de bloedsteen waarvan de volksverhalen zeggen dat de steen bij volle maan om 12.00 uur s, nachts bloed. Ook zou er s, nachts een wit wief ronddolen volgens de verhalen is dat de geest van een jonkvrouw die verlaten is door haar minnaar en nog steeds op zoek is naar hem. Wat u er van geloofd lun 4 kopiemoet U zelf weten maar het zijn mooie verhalen. Ook lopen we langs de Doesburgermolen een standaard korenmolen en grondzeiler omdat de wieken bijna de grond raken. De molen is gebouwd in 1568 en daarmee de oudste windmolen van Nederland. Het laatste stuk wandelen we langs het Kippenlijntje, de lijn heeft zijn naam te danken aan het pluimvee wat vroeger per trein vervoerd werd. Hij is maar 17 km lang en loopt van Ede – Wageningen naar Barneveld. De trein heeft een opvallende blauwe kleur. Nog even dwars door het leuke centrum van Lunteren en langs het standbeeld van het vrouwtje van Lunteren en we zijn weer bij de finish.

Prettige wandeling Casper Seijn  

Lunteren 17 01 2018

Route Rondje Lunteren

Leemkuilen

In de bodem van Kroondomein Het Loo bevindt zich leem. Op enkele plaatsten is die leem in het verleden gewonnen, onder andere voor het bakken van stenen. Na winning bleef een zogenaamde leemkuil over, waarin het water blijft staan. Zo is ook het Cannenburghergat ontstaan, voor de bouw van de Cannenburgh.

Deze leemkuilen zijn belangrijke biotopen voor verschillende planten- en diersoorten. Deze leemkuilen worden dan ook met veel zorg beheerd.

wenum 6

Echte Tonderzwam

De echte tonderzwam (Fomes fomentarius, synoniem: Polyporus fomentarius), in de volksmond ook tondelzwam of tonder-gaatjeszwam[1] genoemd, is een schimmel die behoort tot de familie Polyporaceae. Het is een zwakteparasiet die groeit op verzwakte of dode bomen.

De echte tonderzwam heeft zijn naam deels te danken aan het feit dat zijn vlees vaak wordt gebruikt voor het vervaardigen van tondel. In de 17e eeuw werd dit licht ontvlambare materiaal, dat werd gebruikt voor het laten smeulen van vuur, 'tonder' genoemd. In 1691 introduceerde de Nederlandse taalkundige William Sewel in zijn boek A Large Dictionary of English-Dutch het Nederlandse woord 'tondel', zoals dat tegenwoordig gewoonlijk wordt gebruikt. Om onderscheid te maken met andere paddenstoelen die worden gebruikt om tondel te maken, zoals de dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en de platte tonderzwam (Ganoderma applanatum), wordt het voorvoegsel 'echte' gebruikt.

Ook de wetenschappelijke naam refereert aan tondel. De geslachtsnaam Fomes is Latijn voor 'tondel'[2] en de soortnaam fomentarius is afgeleid van het Latijnse fomentum, wat vertaald kan worden met 'warm houden'.[3]

Zeer donkere vruchtlichamen werden voorheen gezien als behorende tot een aparte soort.

Het vruchtlichaam van de echte tonderzwam is meerjarig. Het kan consolevormig zijn,[noot 1] maar in de meeste gevallen is het klok- of koepelvormig en hooggewelfd, waarbij een groot deel van de onderste helft vrij van het substraat hangt. De paddenstoel kan in de loop der tijd een afmeting bereiken van 10 tot 30 bij 5 tot 20 centimeter, met een dikte van 10 tot 25 centimeter. De bovenzijde is sterk gewelfd en bedekt met een harde korst van een à twee millimeter dik. Wanneer deze in aanraking komt met vuur, zal het niet smelten als bij de meeste paddenstoelen, maar verkolen. Hierdoor is de zwam erg vuurbestendig.

Het oppervlak van de korst is bedekt met brede, concentrische ringen die de paddenstoel een gestreept uiterlijk geeft. De kleuren van de echte tonderzwam kunnen sterk uiteenlopen, van zilvergrijs, rood- of donkerbruin tot bijna zwart. Aanvankelijk werden zeer donkere paddenstoelen zelfs aangezien als een aparte soort, Fomes nigricans genaamd.[4] Ter hoogte van de stompe, viltige groeirand onderaan is de paddenstoel doorgaans lichter gekleurd in de groeiperiode.

Voor een groot deel bestaat het aangenaam geurende vlees van de echte tonderzwam uit de lichtbruine, kurkachtige context, een taaie structuur van schimmeldraden die niet gebruikt worden voor de vermenigvuldiging van de zwam, maar voor de stevige structuur van het vruchtlichaam.[noot 2] Het vruchtlichaam is middels de myceliumkern bevestigd aan het substraat. Deze verzameling schimmeldraden, die net als de schimmeldraden van de context ongeslachtelijk zijn, onttrekt voedingsstoffen uit de gastheer en heeft een veel zachtere structuur. Een derde type schimmeldraden is wel geslachtelijk, deze schimmeldraden hebben op hun septa (tussenwanden) uitgroeiingen, gespen geheten. Deze zorgen ervoor dat elke cel van de schimmeldraad twee verschillende celkernen krijgt, zodat er genoeg genetische variatie in het vruchtlichaam aanwezig is.

Fomentariol is een chemische stof die alleen in de echte tonderzwam wordt aangetroffen, met name in de korst. Wanneer een druppel kaliumhydroxide of een andere alkali op de zwam wordt gedruppeld zal deze vloeistof reageren op het fomentariol en vervolgens donkerrood kleuren.[5][6]

Hymenium

Elk jaar groeit een nieuw hymenium aan dat bestaat uit een laag buisjes van twee tot acht millimeter dik, met een dichtheid van drie à vier poriën per vierkante millimeter. De ronde poriën zijn aanvankelijk crème tot lichtoker en kleuren na verloop van tijd naar bruin. Ook wanneer de buisjes worden aangeraakt of beschadigd raken, kleuren ze donker. De citroengele basidiosporen zijn langwerpig en ellipsvormig, ze meten 15 tot 20 bij 5 tot 7 micrometer. Het sporenafdruk is wit.

Gelijkende soorten

De paddenstoelen van de echte tonderzwam kunnen worden verward met paddenstoelen van het geslacht Ganoderma, Fomes[noot 3] of andere zwammen. Vooral jonge vruchtlichamen van de echte tonderzwam kunnen makkelijk verward worden met de roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola). Deze verwante zwam heeft echter een dunnere buisjeslaag van een à twee millimeter dik en het vlees geurt zurig.[8] Ook de echte vuurzwam (Phellinus igniarius) lijkt sterk op de echte tonderzwam. De poriën zijn echter kleiner en hebben een dichtheid van vijf à zes per vierkante millimeter.

Voorkomen, ecologie en levenswijze[bewerken]

De echte tonderzwam past zijn groeiwijze aan nadat een boom is geveld.

De echte tonderzwam komt voor in Noord- en Zuidelijk Afrika, Azië, het oosten van Noord-Amerika en Europa.[10] In Nederland en België is het een vrij algemene soort. In Nederland staat de soort niet op de Rode Lijst van beschermde paddenstoelen. Het mycelium veroorzaakt witrot en tast zo het hout van loofbomen aan. De echte tonderzwam heeft een voorkeur voor berken en beuken, maar komt ook voor op lindes en populieren. Het is een zwakteparasiet, wat wil zeggen dat hij voornamelijk parasiteert op verzwakte bomen totdat ze afsterven, waarna hij als saprofyt verder leeft op het dode hout. Wanneer de boom omvalt, is de zwam in staat om een nieuw hymenium te produceren die haaks staat op het oude vruchtlichaam, zodat de sporen loodrecht naar beneden kunnen vallen.[noot 4]

In de lente en de herfst verlaten de basidiosporen de buisjes, waarbij de grootste hoeveelheden in de maanden mei en juni vallen. De sporenproductie van de echte tonderzwam is in vergelijking tot die van andere zwammensoorten groot, soms wordt door een enkel vruchtlichaam elk uur 887 miljoen sporen geproduceerd.[11] De grond rond een groep echte tonderzwammen kan in deze periode wit zien van de gevallen sporen.[5]

De echte tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van veel insectensoorten, waaronder een aantal zeldzame kevers en sluipwespen. Deze leggen hun eitjes in het vruchtlichaam, waarop de larven zich te goed doen aan het vlees.

De paddenstoelen van de echte tonderzwam worden al sinds de prehistorie door mensen gebruikt. Zo ontdekte men in een zak van Ötzi, een 5300 jaar oude ijsmummie, een voorwerp van gevlochten schimmeldraden van de echte tonderzwam.[10] Uit het vruchtlichaam kan een zacht vilt worden gewonnen, waarvan in het verleden bijvoorbeeld handtassen en hoofddeksels werden gemaakt.[12] Verder werd de echte tonderzwam gebruikt om het nachtelijke zweten van tuberculosepatiënten te minderen.[bron?]

Tegenwoordig zijn tondels een bekende toepassing van de echte tonderzwam. De kernen van jonge zwammen worden gekneusd tot het pluizige, zachte tondel. Deze tondel wordt gebruikt om vonken op te vangen, zoals uit tegen elkaar geslagen vuurstenen, waarna het lange tijd kan gaan smeulen.

De middelste bonte specht heeft de typische gewoonte om de nestingang onder een overkapping te maken, zoals een aanhechting van een grote tak of een consolevormige paddenstoel als de echte tonderzwam. Het vlieggat heeft een doorsnede van minimaal 34 millimeter en de nest een breedte van ongeveer 12 centimeter en een diepte tussen de 20 en 35 centimeter. Nestholtes van de middelste bonte specht zijn aangetroffen van een tot meer dan twintig meter boven de grond, maar meestal op een hoogte van vijf tot tien meter. Gemiddeld genomen bouwt de middelste bonte specht zijn nest hoger dan de grote bonte specht.

wenum 7 

Dikrandtonderzwam

 

 

 

 

 

 

 

KROONDOMEIN BOOMSTRONK-KATHEDRAAL OP 10 JANUARI 2018

Wandeltocht vanaf Wenum-Wiesel richting Hoogsoeren en omgeving.

In samenwerking met  www.samenoppad-wandelen.nl

Voetbal Vereniging WWNA, Wieselsedwarsweg 28, 7345 AB Wenum-Wiesel.

wenum 1

Let op: een andere startlocatie vandaag. We vertrekken snel naar het

Kroondomein. Er is veel te zien vandaag.

 

We komen langs het plaggenhutje waarin Koningin Wilhelmina vroeger zat te schilderen.

De Boomstronk-Kathedraal bronzen bomen 40 stuks in een formatie bij elkaar opgesteld leg ik graag op de dag zelf nog goed uit.

 

Zie de foto van Koningin Beatrix tijdens de onthulling.wenum 4

 

We lopen door de Kroondomeinen door de oude bossen. Die op sommige plekken teruggegeven zijn aan de natuur. Oud hout blijft hier liggen om speciale soorten zwammen een kans te geven. Op de foto zien we de echte tondelzwam de platte tondelzwam en de rechter is nog weer een ander soort. Vele soorten zijn er. Ze zitten ook in de winter aan de bomen. Elke ring die erbij komt staat voor een jaar. Tondel het binnenste van deze zwammen, wordt door sommige culturen gebruikt als geneesmiddel. Ook voor een vuurtje maken is het bruikbaar als het eenmaal brand blijft het heel lang gloeien.

 

Verder gaan we naar Hoog Soeren voor de Café-rust en weer terug naar de start door oude en glooiende bossen.

Info: www.samenoppad-wandelen.nl               telnr. 06-53741126

 

10 januari 2018 informatie vooraf

De Kroondomeinen Boomstronk-kathedraal. Wagenrust op ca 9 km en caferust op 16 km.

Graag intekenen voor caférust Bij Pannenkoekenhuis in Hoog Soeren

Lekkere Pannekoeken

Hebben ze daar, een grote naturel pannekoek heb ik kunnen bedingen voor 6 euro. Verder hebben ze ook soep voor 4,5 euro en een broodje kroket 3,5 euro en eventueel kan je ook intekenen voor broodje kaas of broodje ham. Hiervan weet ik de prijs niet. Uit respect voor deze mensen waar ik toch een korting heb kunnen bedingen om niet jullie eigen brood daar binnen te nuttigen. Er ligt een intekenlijst op de inschrijftafel de caferust wil graag een indicatie wat hij kan verwachten. Er zal geen uitgebreide kaart beschikbaar zijn dit ook ivm de korte tijd dat we daar maar zullen zijn.(ca 16 km) Graag bij binnenkomst gelijk gaan zitten. De kopjes zullen op tafel staan ze komen langs om koffie en thee te schenken en verdere bestellingen op te nemen. Graag op het moment dat het kan zelf met je rekening gaan afrekenen. Pinnen werkt het snelst.

Boomstronk-kathedraal

Koningin Beatrix was onder de indruk vh kunstwerk dat hij in Almere had gemaakt, “De Groene Kathedraal”. In 1987 plantte hij daar 178 populieren. Hij pootte ze volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims (1211-1290).

De Kathedraal is een kunstwerk van Marinus Boezem in het Kroondomein Het Loo in de gemeente Apeldoorn. Het bestaat uit veertig boomstronken in brons op betonnen fundering, geplaatst overeenkomstig dezelfde plattegrond van de Notre Dame van de kathedraal van Reims.

Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein om de verbondenheid van de Oranjes met dit gebied te onderstrepen. Het werd op 21 augustus 1999 onthuld.

Ook bij dit kunstwerk gebruikt dezelfde kunstenaar de kathedraal van Reims.reims Veertig bronzen boomstronken schetsen de plattegrond van de zuilenrijen van de kathedraal in Reims, op een bosterrein van 125 bij 35 meter. De bovenkanten zijn gepolijst, dit weerspiegelt de natuur. Kunstwerk Kroondomein. Ook de gotische kathedraal in Reims werd door haar harmonieuze bouw gezien als de spiegel van de natuur. Het zijn statische beelden die de veranderlijke gestalte van bomen en planten in de omgeving alleen maar benadrukt. Hierdoor zijn kunst en natuur - net als in een gotischsche kathedraal - voor altijd met elkaar verbonden.

Het kunstwerk in de Kroondomeinen is niet gemarkeerd en ligt verborgen in het bos, we komen er vandaag tijdens onze wandeling zo maar langs. En we lopen er doorheen. Een jaar of 15 geleden was er nog een informatiebord maar dat is nu verdwenen.

Koningin Beatrix en prinses Juliana konden met de opening van het kunstwerk ook niet met de auto. Dit gebied is alleen voor de boswachter en af en toe zie ik eens een auto met een aanhanger als er toestemming is om hout mee te nemen uit het bos

 

Meer informatie over de kroondomeinen via deze link Informatie Kroondomein

Wenum Wiesel 10 01 2018

Route Kroondomein met Boomstronk-Kathedraal

 

           Laren

Logo SopDe eerste SOP-tocht in 2018 is, zoals organisator Henk zegt: ’’De Nieuwejaarstocht”. We zijn weer te gast in de kantine van sv Laren ‘99. Ons hoofddoel vandaag is de Naarder Vesting. Henk heeft een mooie wandeling via het Goois Natuurreservaat Westerheide en Bussum voor ons uitgestippeld.. De wagenrust is achter het Bussumse gemeentehuis.  Sinds 1 januari 2016 is het gemeentehuis van de laren 1samengevoegde gemeente “Gooise Meren” (Bussum, Naarden en Muiden). De opening vond plaats op 11 september 1961. De klokkentoren met carillon dateert uit 1973. Het gemeentehuis werd als decor gebruikt door Van Kooten en De Bie, als gemeentehuis van de fictieve gemeente Juinen. Van hier komen we al snel in Naarden. Het is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed te wandelen over de verdedigingswerken. De omvangrijke vesting, waarvan nog grote delen uit de 17e eeuw aanwezig zijn, is voor het grootste deel vrij toegankelijk. De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en biedt ook onderdak aan het Nederlands Vestingmuseum in het bastion Turfpoort. Hier kan de bezoeker zien hoe een vesting er tijdens het gebruik uitzag, en verder de collectie voorwerpen van 1350 tot 1945 bekijken. Het Waterliniepad loopt om de vesting heen, waardoor de omvang van de werken goed zichtbaar wordt. De complete vesting was tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat, maar is op die datum door de Rijksgebouwendienst overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. Na opheffing van de militaire functieLaren 2 zijn de delen ervan successievelijk van Defensie overgeheveld naar de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. De vesting is een beschermd stadsgezicht. We wandelen historisch Naarden door en zien ook nog de Grote- of Sint-Vituskerk. Het is een grote, gotische basiliek uit de 14e en 15e eeuw. Voordat we naar de grote rust gaan, komen we ook nog door de Utrechtse Poort. Deze werd gebouwd in 1877 en vervangt een poort uit 1680 op dezelfde plaats. De huidige poort bestaat uit een open doorgang met profielmuren aan weerszijden en aan de kant van de stad een wachtgebouw. Hierna komen we al snel op het Naarder Sportpark waar we in de kantine van NVC (Sportvereniging Naarden '79-de Vesting Combinatie) mogen rusten. Na deze pauze gaan we weer verder en komen in het Goois Natuurreservaat op de Tafelbergheide en Blaricummerheide. Van hier komen we al snel in Laren waar we een mooi deel van zien. Zo komen we bij het vernieuwde Singer. Singer Laren is een uniek, particulier cultureel erfgoed dat bestaat uit een museum, theater, villa en beeldentuin. Het werd geopend in 1956 en in die ruim zestig jaar heeft de tijd niet stilgestaan. De meest recente ontwikkeling zal vast niemand zijn ontgaan. Vanaf begin september 2017 heeft Singer Laren een gloednieuw theater. Hierna moeten we nog een paar kilometer wandelen alvorens we weer ons startpunt bereiken.

Laren 3 01 2018

Route Nieuwjaarstocht

                                                                1e Bennekomse Bostocht
Ben 1Met zijn ruim 16.000 inwoners kan Bennekom al niet meer een dorp worden genoemd. Het kleine Veluwekeizer 1600x1067 stadje ligt op de grens van de Zuid Westelijke Veluwe en de Zuidelijke Gelderse Vallei. Administratief valt het onder de gemeente Ede. Het stadje ligt ingeklemd tussen Ede en Wageningen. Bennekom heeft een lange historie, uit opgravingen in de omgeving blijkt het al terug te gaan tot 800 v. Chr. In het stadje wonen veel bekende Nederlanders o.a. Reiner v.d. Berg, Hans Dorrestein, Rob de Nijs en Bert de Vries wonen hier, Willy Walden en Boer Koekoek hebben hier gewoond. Toerisme speelt in dit stadje een belangrijke rol omdat het zo mooi ligt tussen de heidevelden en bossen. Bij uitstek is het gebied geschikt voor wandelaars en fietsers en veel mensen hebben dat al ontdekt. Ook kasteel Hoekelum is een veel bezochte plek. Het prachtige landgoed met kasteel ligt tussen Ede en Bennekom. Wij lopen er vandaag ook langs. De oudste vermelding Ben 2van het huis stamt uit 1396 maar algemeen wordt aangenomen dat het veel ouder is. In 1735 werd het volledig herbouwd in de huidige staat. Het landgoed heeft veel eigenaren gekend maar is sinds 1988 in bezit van het Gelders Landschap. Het wordt nu gebruikt als trouw Locatie en party centrum. Na het bezoek aan het kasteel wandelen we de bossen in rond Bennekom en Wageningen. Bossen Heidevelden leuke smalle bospaadjes zullen we op deze wandeling zien. De café  rust hebben we in de kantine van VV Wageningen, we zijn daar al verschillende keren gestart maar nu zijn we van harte welkom op de rust. Er zijn broodjes kroket en soep in de aanbieding , maar wel een consumptie nemen a.u.b. dan zijn we volgende keer weer van harte welkom. Na de café rust weer door de bossen en velden van het Bennekomse bos. Op de terugweg naar de finish lopen we nog even door het gezellige centrum van Bennekom. Onderweg krijg U de goede verzorging die u van het Sop gewend ben.Deze keer iets extra’s op de 2e wagenrust wat met de jaarwisseling te maken heeft.

Prettige wandeling Casper Seijn

Benekom 27 12 2017           Route Bennekomse bostocht

 

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.