Route informatie GW

4e SOP 2 daagse  -  Lunteren

De 4eSop twee daagse wordt dit jaar gelopen in Lunteren.  Deze Veluwse gemeente valt administratief onder de gemeente Ede. De meeste trotse Luntenaren waren liever zelfstandig gebleven. De hechte bevolking is van oorsprong gereformeerd van geloof en zeer close met elkaar. Ze hebben zelfs een eigen volkslied. Het toerisme is hier de grootste bron van inkomen. Zeer veel mensen werken op een of andere manier in het toerisme, ook werken veel mensen in de agrarische sector. In het 12.000 zielen tellende dorp vinden in Augustus altijd de Oud Lunterse dagen plaats in de Hoofdstraat. Een markt met zeer veel oude ambachten en streekproducten. De markt wordt gehouden in het kader van de Heideweken in Ede. Het is zeker de moeite waard om eens te komen kijken. We starten vanuit de kantine van V.V. Lunteren een 2eklasse zaterdag amateur club, maar nog niet zo lang geleden was de trotse club kampioen van de hoofdklasse en speelde om het kampioenschap van Nederland. De 1edag van de 2 daagse lopen we veel over de onverharde wegen die hier veel in de omgeving liggen en lopen stukken van het Meullunterse pad een klompenpad rond Lunteren. De 1edag is niet zo zwaar, want we bouwen het op. Ook lopen we langs de muur van Mussert daar hield de NSB leider voor en in de oorlog zijn opzwepende redevoeringen voor een duizend koppig publiek. We lopen dwars door een prachtige paarden manege waar we langs de stallen lopen. De 2edag traditioneel zwaarder gaan we over het Wekeromsezand  bij veel  trouwe Sop wandelaars wel bekend van andere Sop tochten vanuit Lunteren. Maar voor we het zand opgaan lopen we langs een grote steen die volgens de mensen hier uit de buurt het middelpunt van Nederland zou zijn. Andere plaatsen betwisten dat natuurlijk, maar het is wel een toeristische trekpleister. Vroeger was deze plaats een heilige plaats waar veel bijeenkomsten waren en waar gebeden werd aan hun goden. Ook lopen we over een oude vuilnisbelt die nu volledig bedekt is met een dikke laag grond en waar prachtige paden overheen lopen. Boven op de top heeft U een prachtig uitzicht over het Wekeromsezand. Het uitzicht is zeker de klim waard. Rusten doen we bij restaurant ” Hent Uut Zand” een gezellige zaak waar U een lekkere kop soep of een broodje kroket kunt kopen. Terug richting Lunteren gaan we weer door het Wekeromsezand en door de zandafgraving wat nu een mooi natuurgebied is. Dit is een mooie maar wel pittige dag. Deze 2 daagse is bij uitstek geschikt, om te testen hoe ver U bent met Uw conditie i.v.m. de komende meerdaagse in de zomermaanden. Inschrijfgeld voor twee dagen bedraagt 6, 00  euro, bij succesvol volbrengen van de 2 dagen ontvangt U een leuk vaantje als aandenken. 1 dag meelopen is ook mogelijk tegen de normale prijs van 3, 00 euro. Behalve de 2 mooie routes en het vaantje ontvangt U onderweg de goede SOP verzorging, die U gewend  bent. In de vorm van een wagenrust waar U wat te eten en te drinken krijgt van de organisatie en een café rust waar we kunnen rusten en wat drinken. Wandelboekjes en SOP wandelboekje worden gestempeld ( 2 dagen =  2 stempels   –   1dag 1 stempel ) en U ontvangt een wandelboekplaatje.  Deze Sop 2 daagse mag U niet missen want 2 dagen bij het sop wandelen is nog leuker dan een dag. Graag zien wij in Lunteren voor 2 mooie wandeldagen.

Prettige wandeling Casper Seijn

 

Welkom in Soest.

Deze wandeling is tot stand gekomen samen met Florine Loos (Floor) mijn kleindochter van 13 jr. en al weer 3 jr. mijn wandelmaatje al is de intensiteit wel minder geworden. Vanwege haar enthousiasme om de wandeltocht mede te organiseren heb ik van haar lievelingspaard een stempel laten maken.

Historie Soest: Zoys is een vroege benaming voor ons dorp, die voorkomt in oude aktes. De oudst bekende vermelding dateert van 1028, toen in een schenkingsacte bisschop Ansfridus veertien hoeven schonk aan het Benedictijner Klooster in Amersfoort. In andere afschriften van Latijnse oorkonden van de Sint-Paulusabdij in Utrecht wordt de naam ook gespeld als Soys, terwijl in een oorkonde uit 1254 Sose geschreven wordt. De huidige gemeente Soest is ontstaan uit de vóór het jaar 1000 bestaande nederzettingen Soest en Hees, die na de stichting van de Paulusabdij onder het bestuur van de abdij vielen. Uit de vele grafheuvels kan worden opgemaakt dat het gebied al sinds 2000 voor Chr. bewoond was.

De wandeling: Vanaf de atletiek vereniging Pijnenburg vertrekken wij via het bos in de richting van de Korte Duinen tevens in de richting van Amersfoort. Wij passeren daarbij de Lange Duinen aan onze rechterhand maar die tocht wordt later in dit jaar gewandeld. De eerste attractie die wij tegenkomen is het openluchttheater Cabrio, een van de mooiste van midden Nederland. Dit theater bestaat al 77 jaar en is volop in gebruik en springlevend. De hekken van dit theater worden speciaal voor ons geopend en nadat wij over het terrein hebben gewandeld sluit men de hekken weer en wij vervolgen onze weg. Wij steken de provinciale weg tussen Soest en Soesterberg over, gaan de bospaden weer op en via een Klompenpad en langs-en door de Korte Duinen wandelen wij in de richting van Amersfoort.

1e wagenrust:

Aldaar wandelen wij langs een grote bosvijver van bosperceel Birkhoven in de richting van de dierentuin Amersfoort en vervolgens buigen wij weer af in de richting van de spoorlijn Amersfoort – Utrecht. Na iets meer dan 13 km te hebben gewandeld verlaten wij het bos en komen uit bij het restaurant De Soester Duinen te Soestduinen alwaar wij de grote pauze hebben. Na de rust vervolgen wij onze wandeling in de richting van Soesterberg. Na ongeveer 1 kilometer te hebben gewandeld, wandelen we door twee bospercelen die door wandelaars niet veel worden betreden. Het betreft allereerst het Ezelsveld en vervolgens het Burgemeestersbos.

Historie: Op het Soester Hoogt ligt het landgoed "De Paltz". Een deel van "De Paltz" zelf, werd vroeger "het Ezelsveld" genoemd. Honderd jaar geleden was het hier nog een groot heidegebied. De oude postweg van Amersfoort naar Utrecht, waarover de postkoetsen reden, liep door dit gebied. Met grote snelheid ratelden de koetsen hier doorheen, want het was in deze omgeving niet pluis met struikrovers en bosgeesten. In de dertiger jaren, de crisistijd, zette men hier een boomkwekerij op, ten behoeve van het opkweken van een zgn. bosplantsoen. Nu is dat nog altijd te zien. Er groeien nu. Hemlock sparren, Douglas sparren, fijnsparren, hazelaar, meidoorn, bos wilg, acacia, tamme kastanjes, populieren, esdoorns, krenten boompjes, Amerikaanse eik, zomereik en behalve de gewone beuk, de rode beuk en haagbeuk. Eén van de eerste directeuren, genaamd Lambertus Sevenhuijsen woonde bij het waterpompstation nabij “Het Ezelsveld”. Hij had een ezelswagentje en een ezel voor zijn kinderen. Het zou kunnen zijn dat de ezel, voor het zoeken van voedsel, zich veelal op dat veld bevond. Toen de kinderen groot werden, verdween de ezel en het perceel ontwikkelde zich weer tot bos.

Het burgemeestersbos: Dit bos is aangelegd na 1885 om het oprukkende stuifzand te kunnen vastleggen en de bebouwing van Soest te kunnen beschermen. Veelal werd aanvankelijk Grove den aangeplant, later ook Corsicaanse den, Oostenrijkse den en Amerikaanse eik. Van deze eerste generatie bos is slechts een kleine oppervlakte bewaard gebleven. Tussen 1930 en 1950 zijn er grootschalige verjongingen geweest, waarbij ook snelgroeiende soorten als Douglas en Lariks werden toegepast ten behoeve van de houtproductie. De familie Rutgers van de Paltz heeft meerdere burgemeesters voortgebracht. Ook de familie De Beaufort bracht twee Soester burgemeester voort en deze familie was actief in het bosbeheer. Burgemeester De Beaufort woonde in de periode 1914-1924 in een villa, ongeveer 1 km vanaf dit bosperceel.

Vervolg wandeling: Nadat de beide bospercelen hebben verlaten wandelen wij naar het voormalig militaire vliegbasis Soesterberg en komen terecht bij het Nationaal Militair Museum die sinds december 2014 is geopend.

Historie: Het vliegveld bij Soesterberg was de bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland. In 1913 maakte de Luchtvaartafdeling van het leger hier haar eerste vluchten. De geschiedenis begon met de autohandelaren Verwey en Lugard uit Den Haag, die in 1910 het open heideterrein een geschikte plek vonden voor een vliegveld. Precies 100 jaar geleden kocht de Staat der Nederlanden het terrein om als basis te dienen voor de Luchtvaartafdeling, die in juli 1913 werd opgericht. In W.O II bouwden de Duitsers uit tot een groot complex met drie startbanen. Van 1954 tot medio 1994 werd de basis mede gebruikt door het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron. In de jaren vijftig bezochten duizenden bezoekers de luchtshows en later de fameuze Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht. In 2008 werd de basis vanwege bezuinigingen opgeheven.

Vervolg wandeling: Wij verlaten het terrein van NMM en komen uit bij het landgoed De Paltz. Deze betreden wij niet maar via de verharde weg komen wij terecht in het Pijnenburger bos.

2e wagenrust:

Even later betreden wij het landgoed Hees. Daar wandelen wij langs het herinneringsbos Hees. Hier vindt as verstrooiing en as begraving in de natuur plaats. Enkele honderden meters verder zijn wij weer terug bij de atletiek vereniging Pijnenburg. Ik hoop dat u dan hebt genoten van de route Korte Duinen in Soest.

 PS: Parkeren op het terrein van de atletiekvereniging is mogelijk doch de ruimte is wel beperkt. Bij de voetbalvelden van SO Soest en SEC op de Bosstraat is er volop ruimte en 300 meter naar het startpunt.

Tot woensdag 30 maart 2016 in Soest.  Hette Smedema

 

1e Stads en Landtocht Dordrecht 23 Maart 2016

De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De gemeente Dordrecht omvat het gehele Eiland van Dordrecht. De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt.

Dordrecht werd voor het eerst vermeld in een tekst uit de twaalfde eeuw, toen de stad nog werd aangeduid als Thuredrech, en kreeg in 1220 stadsrechten. In de middeleeuwen ontwikkelde de stad zich als belangrijke handelstad en stapelplaats en was het een van de zes grote steden van Holland. Later nam het belang van de stad af, maar de binnenstad herinnert nog altijd aan dit rijke verleden.

De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van veenmoerassen. De Thure was een zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer ter hoogte van het huidige Bagijnhof. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent   "doorwaadbare plaats in de rivier Thure". Thuredrith zou in de loop der tijd veranderen in Dordrecht, is een van de meerdere naamsverklaringen. De oudste vermelding voor de stad dateert van rond 1120. Omstreeks dat jaar werd in een gedeelte van de Annalen van Egmond melding gemaakt van de moord op Graaf Dirk IV in 1049 bij Dordrecht' (apud Thuredrech). 

Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van de Hollandse Graaf Willem 1.  Op grond van zijn oude papieren maakt Dordrecht er echter sedert lang aanspraak op de oudste stad van Holland te zijn. Door haar strategische ligging en het verkrijgen van stapelrecht in 1299 ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke stapelplaats. Dordrecht verhandelde vooral wijn, hout en graan. Rond 1400 had de stad ruim 8000 inwoners,en daarmee de grootste stad van Holland was. In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de Sint-Elisabethsvloed, waarbij grote delen van het achterland (Grote Waard) voorgoed verdronken, op een eiland te liggen.

Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door Rotterdam. Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook garnizoensstad. In de Benthienkazerne aan Buiten Walevest langs de Oude Maas waren pontonniers gelegerd.Tijdens de mobilisatie van augustus 1939 werden er ook infanteristen en artilleristen naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen, hierdoor is de Oude binnenstad vrijwel in zijn geheel behouden gebleven. Het gebied valt tegenwoordig geheel binnen de grenzen van de gemeente, die een totale oppervlakte heeft van 99,45 km². 

Ten oosten van de stad ligt de Sliedrechtse Biesbosch, ten zuiden de Dordtse Biesbosch. Deze nog steeds op het Eiland van Dordrecht gelegen gebieden vormen samen de Hollandse Biesbosch, één natuur- en recreatiegebied. Via het pontje tussen de Kop van het Land en Werkendam is de rest van het Nationaal Park De Biesbosch toegankelijk.

In de Hollandse Biesbosch bevindt zich het Biesboschcentrum Dordrecht van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

Prettige wandeling Joop van den Dag

 

De Heren van Arkeltocht

Het Land van Arkel was een leenschap van de graven van Holland, tot aan 1412 beheerd door de Heren van Arkel. Het grondgebied strekte van de rivier de merwede in het zuiden tot aan het hedendaagse everdingen in het noorden, en van het riviertje de linge in het oosten ongeveer tot de rivier de lek in het westen. Het geslacht van Arkel wordt voor het eerst vermeld in 1254. In2002 werd aan de Krijtstraat van Gorinchem het voormalige hof van de Arkels opgegraven.Welke functie dit hof had, is niet duidelijk. Tegelijkertijd beschikten de Arkels namelijk over een kasteel aan de oostzijde van de stad. Ter herinnering aan de Arkels werd als monument een van de aangetroffen pilaren uit de zuilengalerij van het voormalige hof opnieuw opgemetseld en voorzien van een schildje dat verwijst naar de Heren van Arkel. Ten oosten van de stad, aan de Dalemsedijk, werden in 1996 tijdens werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring bij toeval funderingen van het voormalige 13e-eeuwse kasteel van de Arkels aangetroffen. Destijds ook wel door tijdgenoten de Keizerlijke Burcht van de Arkels genoemd. Dit is beknopt het begin van de geschiedenis van Gorinchem en de Heren van Arkel. Al de genoemde plaatsen doen we vandaag in onze wandeling aan. De start is bij de atletiekvereniging Typhoon aan de uiterste westelijke rand van Gorinchem. Na de start gaan we door het park achter het Pr. Beatrix ziekenhuis richting de achterzijde van het Gorinchemse station. Nadat we het spoor van de Merwedelijn zijn overgestoken, lopen we langs het Paardenwater naar de wallen. Deze wallen omgeven de gehele vestingstad. Via de Kanselpoort, Waterpoort en Dalumpoort komen we aan de oostzijde van Gorinchem. Hier gaan we op zoek naar Slot Loevestein. Het slot ligt aan de overzijde van de rivier De Waal. Als het weer het toelaat kunnen we Slot Loevestein goed zien. Een eindje verder komen we na ruim 11 kilometerbij Fort Vuren. Hier is de grote rust in ’Fortwachterij’. Hier kunnen we ons brood opeten; mits we een consumptie afnemen bij onze gastheer. Het fort bij Vuren is gebouwd in 1844 als een eenvoudige aarden fort. Het vormde samen met Slot Loevestein een verdedigingslinie, die moest voorkomen dat vijanden naar het westen trokken. Van 1847-1849 werd het eenvoudige fort uitgebouwd tot torenfort met drie verdiepingen. Om de bomvrije toren werd een torengracht gegraven. De toren was daarna alleen nog via een ophaalbrug te bereiken. Van 1873-1879 vond er opnieuw een verbouwing plaats. De bovenste verdieping werd er af gehaald, omdat deze te kwetsbaar was voor vijandelijke aanvallen. In het noordelijke deel werd een bomvrije kazerne met remises gebouwd. Het fort maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Prettige wandeling Bert Faro

 

1e Linge Waal tocht  -  Tiel

Na de koffie bij de start in hotel Tiel lopen we langs de beruchte Betuwelijn, misschien niet zo mooi maar interessant om te zien. Maar gelukkig gaan we er weer snel bij vandaan om vervolgens het leuke kleine dorpje Zoelen in te lopen. Maar eerst passeren we voor de 1e keer vandaag de Linge. In het dorp zien we de oude imposante protestante kerk, wij lopen via een boomgaard naar kasteel Soelen. Het kasteel heeft een roerig verleden wat je niet zou zeggen als je het zo rustig ziet liggen. Wij wandelen een flink stuk over de paden van het landgoed. Vervolgens richting Kerk Avezaath en Kapel Avezaath 2 kleine dorpskernen die zo typisch zijn voor deze omgeving. Na de koffie bij Eet café de Tol dan eindelijk de Linge. Deze prachtig meanderende rivier is met zijn 108 km lengte de langste volledige Nederlandse rivier, en slingert door het landschap heen. Grote stukken zijn gekanaliseerd maar het stuk waar wij langs lopen is nog volledig natuurlijk. De rivier is bevaarbaar voor kleine scheepsvaart hoofdzakelijk pleziervaart en kanovaart. Langs de oevers van de rivier staan veel fruitboomgaarden die in het voorjaar veel toeristen trekken. Na wat mooie wandelpaden langs het gekanaliseerde gedeelte van de Linge lopen we de dijk op langs de Waal. Als het droog is lopen we de Uiterwaarden in wat nu een mooi stuk natuur is geworden. Dit hebben wij te danken aan de dijkverzwaringen van 1996. Gelukkig komen daar dus ook mooie dingen uit voort. De passewaaij zoals het gebied heet is een moerassig gebied met waterpoelen waar veel soorten watervogels hun thuis vinden o.a.  de Oeverzwaluw en de ijsvogel, ook lopen er wilde runderen. Als het gebied te nat is om er fatsoenlijk doorheen te lopen blijven we op de dijk lopen. Natuurlijk mag U wel zelf door het gebied lopen als U dat wilt, de rest van de wandelaars die dit avontuur niet aandurven lopen dan verder over de dijk en wachten bij de uitgang van het gebied op deze helden. En dan op naar de Waal want die hebben we nog te goed. We lopen vlak langs de vloedlijn in de uiterwaarden van deze zeer druk bevaren rivier en komen dan uit bij Tiel een klein stukje door het centrum en ook nog even langs Tiels bekendste inwoner  op weg naar de finish.

Prettige wandeling Casper Seijn  

3e Kastelentocht  -  Wijk bij Duurstede

De derde editie van de kastelentocht voert ons natuurlijk weer langs de vele kastelen die hier in de buurt staan. Maar na de start uit de gastvrije kantine van V.V. CDW gaan we eerst door het centrum van Wijk bij Duurstede met zijn vele mooie bezienswaardigheden. We lopen o.a. over de stadsmuren, langs de waterpoort en langs de muurmolen, die uniek is in Nederland. We komen langs 8 prachtige kastelen allen met hun eigen soms bloedige geschiedenis. Maar eerst richting Cothen een prachtig oud stadje met een mooie molen en de Protestante               St. Anuskerk, gebouwd in 1200. Het eerste kasteel is kasteel Rhijnenstein, dit kasteel waar we langs lopen heeft inderdaad een bloedige geschiedenis. Jan van Rhijnenstein die het kasteel in 1368 kocht was een zeer onrustig heerschap die ruzie zocht met iedereen. In het jaar 1400 werd hem dat fataal in de strijd tegen Hendrik van Vianen en werd het kasteel na een langdurige belegering totaal verwoest. Na een prachtige wandeling langs de Kromme Rijn lopen we over het landgoed Hardenbroek, de oudste vermelding is uit 1331. Vroeger was het blokvormige kasteel geheel omringd door een slotgracht. Dankbaar maken we gebruik van de mooie wandelpaden die rond het landgoed liggen. Na een pittig struinpad komen we bij Kasteel Leeuwenburg, eigenlijk geen kasteel maar een buitenhuis van de rijke kooplieden uit Amsterdam, erg mooi is het kappelletje t.o.  het huis. We lopen langs de Langbroekerwetering waar de meeste kastelen aan gelegen zijn. Kasteel Hindenstein is gebouwd rond 1300 en heeft een prachtige rechthoekige toren. Kasteel  Luneburg is het volgende kasteel, dat werd in de 2eW.O in 1944 bijna volledig verwoest en is in 1968 met Marshall hulp weer opgebouwd. Vlak voor we Langbroek in lopen komen we langs een oud snoepwinkeltje met een leuk ingerichte etalage. De café rust hebben we in CR Torbijn een prachtig oud ingericht Restaurant in Langbroek. Na de café rust lopen we over het oude dorpsplein met als centraal punt de dorpspomp, op het pomphuis staat een prachtig gedicht. Na het dorpsplein gaan we weer langs de Langbroekerwetering verder en komen vervolgens langs kasteel Sandenburg in de volksmond het Witte kasteel genoemd. Dit prachtige kasteel is nog steeds in particulier privé bezit van een familie. Achter het huis ligt een Orangerie waar partijen en bruiloften gehouden kunnen worden. Ook is het kasteel bekend geworden omdat Gerrit Achterberg de bekende dichter daar geboren is en gewoond heeft in zijn jeugd. Van kasteel Walenburg zien we helaas niet veel omdat het verscholen ligt in het bos. Er lopen geen wandelpaden langs waarschijnlijk houd de eigenaar niet van pottenkijkers. Via de weide gebieden van kasteel Sandenburg komen we terug naar Wijk bij Duurstede en gaan dan op een andere manier door het mooie stadje, onderweg komen we verschillende gedichten tegen die op de gevels staan en gemaakt zijn door  beroemde dichters. Als laatste lopen we rond Kasteel wijk bij Duurstede, eigenlijk is het geen kasteel meer maar een ruïne, maar het blijft indrukwekkend om te zien. Alleen de binnenplaats, de 2 torens en de ophaalbrug zijn nog over van het imposante kasteel. De torens zijn gerestaureerd en prachtig ingericht. Het kasteel werd in de Franse overheersing gespaard voor vernieling omdat de Fransen dachten dat de bewoners sympathiseerde met hun. De stad Wijk bij Duurstede werd volledig verwoest. Na de terugtocht van De Fransen hebben de bewoners van Wijk bij Duurstede het Kasteel bijna volledig steen voor steen afgebroken en gebruikt om hun huizen weer op de bouwen. Na dit laatste kasteel nog even over het Vrouwenpoortpad en langs het veer van wijk bij Duurstede en dan zijn we weer terug in de kantine van V.V. CDW.

Prettige wandeling Casper Seijn

Rondje Voorthuizen   3 februari 2016

Let op afspraken bij de grote rust.

Voor de tweede keer starten we bij VVOP in Voorthuizen. Vandaag voert de tocht richting Putten. Na een paar honderd meter verlaten we Voorthuizen. We komen dan langs Struik, bekend van o.a. de soep. Nadat we de N303 een stukje volgen, steken we deze over om vrij snel in het natuurgebied te komen. Hier lopen we langs heideveldjes, vennetjes en door het bos.Na 7 km is de eerste wagenrust. Bij de koeien is er even tijd om iets te drinken en te eten.

We vervolgen de wandeling al snel over het Huiner klompenpad. Als je deze in het geheel loopt is dat 14 km. en wordt als volgt beschreven; “Wandelen over essen, door weilanden, langs akkerranden, over landgoederen en boerenerven in het prachtige buitengebied van Putten.”

Bij 14 km is de grote rust.

 Let op;  Het is niet toegestaan om eigen brood en drank te nuttigen. Ook buiten aan de tafels niet. En een consumptie is verplicht. (Natuurlijk kan je wel buiten het terrein wachten of wat eerder iets eten)

Na de rust lopen we nog een klein stukje van het klompenpad, om daarna de N303 weer over te steken en de bossen in te gaan. Bij 19 km is de tweede wagenrust. We vervolgen onze weg door het bos en langs weilanden om in het bos te eindigen, langs het nieuwe zwembad van Voorthuizen.

We wensen iedereen een prettige wandeling in de mooie natuur rond Voorthuizen. Bertus en Hans

Hasloërpad

 

Het Hasloërpad loopt door het prachtige buitengebied van Bennekom en Wageningen,  binnenveld genaamd. Het pad gaat over leuke slingerde wegen, door weilanden en langs het Valleikanaal. Het pad is vernoemd naar Kasteel Harsseloo (het betekend paard en bos). Het kasteel maakte deel uit van een verdedigingslinie en was gebouwd op een dek zandrug (een opgestoven hoogte van zand ). Het kasteel wat hier in de buurt stond is afgebroken in 1814. Alleen het poortgebouw werd gespaard. Ook lopen we langs de landerijen Nergena, genoemd naar de landerijen uit 1292 en naar huis nergena. Nu zijn de landerijen in het bezit van de landbouw Universiteit als proefvelden voor nieuwe gewassen. In het binnenveld zijn landbouw en natuur op een unieke manier met elkaar verweven, met als doel beide te behouden. Ruilverkaveling is hier uit den boze. Daardoor bestaan nog steeds de kleine boerderijen, kronkelende wegen, sloten en heggen en mooie bomenrijen wat een unieke natuur tot gevolg heeft. We lopen langs De Kraats een kleinschalig project en een voorbeeld van deze visie. Ook lopen we langs het Valleikanaal in 1935 gegraven in het kader van de werkverschaffing en bedoeld als afwatering. Het kanaal loopt van Rhenen naar Amersfoort en verbind de Rijn met de Eem en is 40 km lang. Het gedeelte tussen Rhenen en Veenendaal werd al in de middeleeuwen gegraven en was bedoeld om het Turf ( veen ) af te voeren die in Veenendaal gewonnen werd. Nu is het kanaal alleen nog in gebruik voor de kanovaart en de sportvissers. Ook kun je er prachtig langs wandelen en fietsen over de mooie paden die er langs liggen. De café rust hebben we op een leuke zorgboerderij waar we gastvrij onthaald worden door de boerin en medewerkers. U mag er gerust uw brood opeten als u een consumptie neemt. Ook heeft de boerderij een winkeltje waar veel boerenproducten te koop zijn. Op weg naar het eindpunt lopen we over de campus en de sportvelden van de landbouw Universiteit. Deze leuke tocht mag U niet missen, lekker struinen door de weilanden en leuke paden door de stilte gebieden die hier zijn.

 

Prettige wandeling Casper Seijn

 

2e Amerongsebergtocht  -  Veenendaal

Na de start vanuit de gezellige kantine van V.V. DOVO lopen we zo snel mogelijk Veenendaal uit om lekker een dagje te genieten in de natuur. En natuur zit er veel in. Auto’s zal u niet zien deze dag. Hopelijk wel reeën of ander wild wat op de Amerongseberg rond loopt. De hele dag in de natuur. Leuke klimmetjes zullen tijdens deze tocht uw deel zijn. Speciaal voor u gezocht en gevonden, leuke wandelpaden op  en over de Amerongseberg.  De Amerongseberg is met zijn 69.2 meter hoogte boven N.A.P, de op een na hoogste berg van Nederland en het hoogste punt van de provincie Utrecht. Dat verzekerd ons van mooie vergezichten op de top. De bossen waar we doorheen lopen behoren tot de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug, en zijn rond 1770 aangelegd door de toenmalige kasteelheer van de Heerlijkheid Amerongen. Ze zijn aangelegd voor de houtopbrengst en de jacht, iets wat de adel in die tijd bijzonder graag deed. De café rust hebben we in het pannenkoekenhuis “het Berghuis” vlak bij Amerongen. Een bijzonder mooi Restaurant midden in het bos , met een leuke open haard midden in de zaak. Na de rust lopen we door een nagemaakte grafheuvel, waar een gang doorheen gemaakt is. Op die manier kan je goed zien hoe in 5 vijf verschillende periodes de doden werden begraven. De mooiste is wel van het klokkebekervolk, uit de periode 2700 tot 2100 voor christus. Zij cremeerden hun doden en de as werd in prachtige bekers bijgezet in de grafheuvel. De heuvels worden ook wel de hunebedden van de Heuvelrug genoemd. Vervolgens lopen we even langs de naald van Napoleon. In Austerlitz staat een naald voor Napoleon die herinnerd aan zijn grootste overwinningen. Hier staat een naald die is opgericht na de nederlaag van Napoleon in de slag bij Waterloo. Toen de Fransen Amerongen veroverden moesten de edelen van kasteel Amerongen vluchten en ze gingen in ballingschap in Engeland. Toen Napoleon verslagen was konden ze terug keren. Jonkvrouw  Annabetje van Tuyl van Serooskerke was zo blij dat hij verslagen was en dat haar 3 zonen veilig terug waren gekomen uit Waterloo, dat ze deze naald heeft opgericht. Dit is echter niet de oorspronkelijke plaats waar de naald stond want die stond op het hoogste punt van de berg, maar rond 1900 was hij opeens weg, de boswachter die daar woonde had hem opgeruimd omdat hij op die plek een kippenhok wilde plaatsen. Bewoners van Amerongen zijn hen in 1961 gaan zoeken. Ze hebben hem opgegraven en op deze plaats weer in oude glorie neergezet. We lopen deze keer niet door Amerongen, wel even langs de uitkijktoren die aan de rand staat van de Amerongsebovenpolder. Op de toren heeft U een prachtig uitzicht over de polder. Via de Elsterberg lopen we terug naar Veenendaal.  Boven op de Elsterberg komen we langs een oude grenspaal van de Heerlijkheden Amerongen en Elst. Nog een stukje door de mooie bossen van Prattenburg en dan zijn we weer in Veenendaal. In de kantine van DOVO kunnen we nog even nababbelen van een dagje in de natuur en dan tevreden terug naar huis.

Prettige wandeling Casper Sein.

 

Startplaats:  Gooimeertocht 9 November 2016

                      Kantine K.V. Huizen

                      Bovenweg 5

                      1276 XZ Huizen

Afstand:       25 KM

Starttijd:      10.00 uur Stipt (groepswandelen)

Email:           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2018 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.