Afdrukken

De 210de SOP-tocht is de eerste lentetocht in 2017 vanuit Dordrecht, een historische stad met een rijk verleden en  gelegen op het “Eiland van Dordrecht” op de plaats waar 3 waterstromen samenkomen, de Beneden Merwede, de Noord- en de Oude Maas en is het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Het stadswapen van Dordrecht heeft een blazoenering met beschrijving;

"Van keel beladen met een pal van zilver. Het schild gedekt met een kroon en 3 fleurons, alles van goud en 5 paarlen, en ten wederzijde vastgehouden door een van goud."

Volgens  de folklore wordt Dordrecht tijdens het carnaval “Ooi en Ramsgat” genoemd en worden de Dordtenaren  met “Schapenkoppen” aangesproken  wat terug gaat naar een sage uit de middeleeuwen over een schaap met mensenkleren  die de stad werd in gesmokkeld om het tolgeld te ontlopen. Dit is uitgebeeld in een modern stads-monument en er is ook een lekkernij van een koekje met de naam Schapenkop.

De oude binnenstad is rijk aan historie met daarbij de Grote of Onze-Lieve-Vrouwenkerk  met een scheefgezakte toren die nooit is afgebouwd en in plaats van een torenspits  zijn er daar vier kolossale wijzerborden geplaatst en aangesloten op een uurwerk.

Onze startlocatie is in het Polderwiel en is een sociale ontmoetingsplek en daarmee toegankelijk voor alle wijkbewoners. We schrijven ons in en laten ons wandelboekje afstempelen waarbij het verkregen wandelboekplaatje ons laat zien wat vermoedelijk een gezichtspunt zal worden van deze wandeltocht.

Zonder toespraak of huldiging gaan we op weg in de richting van en door Dubbeldam, een voormalig dorp met historische dijk-woninkjes maar nu is toegevoegd als woonwijk van Dordrecht en volgen een natuurpad rondom een waterplas waar een aantal watervogels elkaar het hof maken en hun nesten in orde gaan brengen tussen de eerste bloeiende oeverplanten. We gaan rondom het landgoed Dortwijk met een doorkijk naar de historische oranjerie en de villa Sorghvliet.

We vervolgen onze tocht door een natuurlijke omgeving  waar de grote grazers zorgen voor het landschapsbeheer en gaan dijkje-op en dijkje- af met idyllische huisjes en gaan langs het ziekenhuis en sluiten aan op het Steve Bikopad, een martelaar en symbool van het verzet tegen de apartheid in de jaren 60-70. We gaan langs het winkelcentrum waar de keermuren zijn gemetseld van  straatklinkers (sterk werk !) en vervolgen het wandelpad door een groot plantsoen om  al vroeg onze grote rust te vinden, en wij daar zeer welkom zijn, in de gemeenschapszaal van De Sterrenlanden, een tehuis met verpleegafdelingen voor mensen met Somatiek en dementie. Er is dringend behoefte aan vrijwilligers en dat wordt ook aan ons gevraagd. Het buffet staat voor ons klaar en we hebben te maken met oudhollandse guldenprijzen en als we weg gaan dan krijgen we allemaal nog een beker drink-yoghurt mee. Hoe lekker kan je het hebben.

Na de rust staan we aan de rand van de Biesbosch en volgen een aantal paden door het groen en langs het water met heel veel knotwilgen die op een aantal plaatsen al gesnoeid zijn voor het diverse vlechtwerk en waar het snoeiwerk nog in volle gang is. Wilgen behoren niet alleen bij  dit landschap maar bezitten ook een schat van medische ingrediënten en waar diverse medicijnen van worden samengesteld, zowel voor inwendig- maar ook voor uitwendig gebruik. Bij een vergeten hoofdpijnpil kan het kauwen op een wilgentwijgje of een kop wilgenthee pijnstillend zijn en een wrat kan je er mee weg pesten. Je moet wel weten hoe je het doen moet.

Genietend van het voorjaarszonnetje met wel een straffe wind volgen we een boomstronken-pad langs de rivier en merken dat het water erg hoog staat zodat zelfs het onverharde pad tussen bomen onder water staat en wij het verharde pad langs de rivierdijk gaan volgen en waren de lammeren met ons mee hollen en ze blèrend achterlaten als wij het pad verlaten. Er volgt nog een wagenrust met zitplaatsen op de gebundelde wilgentakken en zien daarvandaan de skyline van Dordrecht. Er volgt nog een paasei en een natuurpark om de bebouwde kom in te gaan en bij het Polderwiel onze tocht af te sluiten. Waar of niet waar, (onder weg vernomen) bij een geboorte aangifte ontvangt de nieuwe stadsburger een knus schaap-speeltje en staat meteen geboekt als een jong schapenkopje. We gaan het weten.

Met dank aan de parkoersbouwer.