Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

De Soester bosmarathon, van vorige week zondag, werd afgelast vanwege de slechte staat van de Soester bossen en omdat zij de veiligheid van de hardlopers niet kon garanderen.

Dus zwembroek aan en op pad.

De start is wederom in de kantine van AV Pijnenburg te Soest. Ter plaatse is veel parkeergelegenheid doch op de Bosstraat bij de voetbal-hockey velden is genoeg parkeerplaats. Die krijgen wij niet vol.

Vanaf de start steken wij de spoorlijn over en even later wandelen wij in oostelijke richting door het Pijnenburgerbos en het Willem Arntszbos langs het landgoed Ewijckshoeve en langs de golfbaan, oftwel de golfsociƫteit de Lage Vuursche, naar een oorlogsgedenkplaats.

Op donderdag 5 april 1045, werden 10 mannen vanuit het Huis van Bewaring in Utrecht weggevoerd en aldaar gefusilleerd, een represaille voor een eerder uitgevoerde aanslag op de Duitsers. Later werd op die plaats een kruis geplaatst en werden de namen van de omgekomenen voor eeuwig vastgelegd.

Wij steken daarna de provinciale weg de N 432 over en wandelen over het terrein van de hofstede Staalbergen een boerderij uit 1836. Van daaruit lopen over het landgoed Vijverhof ooit eigendom van de Koninklijke familie vervolgens komen wij in de natuurgebied het Ridderoordsebos. De bossen aldaar zijn rijk aan varens alleen nu bruin gekleurd.

Op naar Lage Vuursche waar wij te gast zijn bij Sharon de beheerster van dorpshuis De Furs. Lage Vuursche, een pittoresk dorpje, is zeer in trek bij de toeristen maar ook voor de sporters. Veel pannenkoekenhuizen, mini golfbanen, de Stulpkerk uit 1659, Kasteel Drakensteyn waarin prinses Beatrix woonachtig is en rechtsachter, op het terrein van genoemde kerk ligt het graf van prins Friso overleden op 12 augustus 2013.

De kuil van Drakensteyn, een recreatieterrein met daarop een theehuis is erg in trek bij vele mensen. Via dit terrein komen wij weer in het Pijnenburgerbos. Via de Zeven Lindenweg wandelen wij achter het bungalowpark langs in de richting van De Stulp. Dit gebied, een prachtig mooi natuurgebied, wordt al in de 14e eeuw genoemd.

In de Middeleeuwen was het gebied eigendom van de heer van Drakenburg, schout van Utrecht. In 1346 werd hij tot ridder geslagen. De oorspronkelijke heidevelden leenden zich goed voor de jacht. Zo'n verhoging is bijvoorbeeld de Konijnenberg dicht bij Lage Vuursche. Op de heidegebieden graasden schapen die de heide in stand hielden. De schapendrift langs de Zevenlindeweg herinnert nog aan die tijd. In een ver verleden was het gebied een zandverstuiving, die ontstond toen schapen het gebied te intensief begraasden en de wind vrij spel had. In de loop der jaren is de meeste hei door bos verdrongen. Staatsbosbeheer heeft vanaf de tachtiger jaren in de twintigste eeuw de zandverstuiving tot staan gebracht. Door houtkap en begrazing door Charolaiskoeien ontstond een open heidegebied van ongeveer 59 hectare. Via doorsteken met overstaphekjes is de begraasde vlakte toegankelijk. Een deel van het terrein bestaat nog uit stuifzand. Een stuifdijk met eikenhakhout voorkwam vroeger dat de akkers onderstoven.[1] Meerdere grafheuvels liggen in het bosgedeelte. Ze zijn gemerkt door het Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Even later komen wij bij het Pluismeer met zijn vogelkijkhut. In de winterperiode, met ijs, wordt het meer al snel een schaatsgebied. Velen mensen maken daar gebruik van. Ook onze Koning heeft daar geschaatst.

Wij moeten wederom de provinciale weg de N 432 oversteken en via vele landerijen en boerderijen en het Pijnenburgerbos en natuurgebied Op Hees komen wij weer terug op het terrein van AV Pijnenburg.

Aldaar wordt door onze voorzitter SOP Wim Freriks tekst en uitleg gegeven over het gebruik van het GPS apparaat Garmin GPSmap model 62 en 64. Wij mogen gebruik maken van de beamer en de kantine van AV Pijnenburg. U kunt dit lezen op de website van SOP.

Nu terug komende op mijn zwembroek en het gebruik er van. Tot en met de Kuil van Drakensteyn was het bosgebied nagenoeg droog. Later in de omgeving van Zevenlindenweg en in Soest bij de witte boerderij reden grote tractoren met rupsbanden over de paden om bomen op te halen en weg te brengen.

Maar al met al hebben wij er nagenoeg geen last van.

Vgr. Hette Smedema

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2020 Samen Op Pad . Alle rechten voorbehouden.